Historie

Boněnov

pa130420

Dříve samostatná obec (1848 - 1960) spadala od 60. let 20. stol. pod Michalovy Hory a od 1. ledna 1980 je součástí Chodové Plané.

Původní vrchností poddanské vesnice byl klášter v Teplé. Nejstarší dochovaná zmínka o obci pochází z r. 1360. V roce 1564 byla zastavena a r. 1576 odprodána hraběti Mořici Šlikovi z Plané, resp. jeho ženě Barboře Šlikové z Landšperka. Tak se stal (až do r. 1848) Boněnov součástí plánského panství.

Začátkem r. 2007 měla kdysi rozsáhlá obec už jen 70 obyvatel. Boněnov citelně zasáhla 2. světová válka, resp. poválečný odsun německého obyvatelstva.

Nejvýznamnějšími památkami v obci jsou pseudorenesanční kostel Všech svatých a barokní kaple Korunování Panny Marie, projektovaná zřejmě J. Santinim.

 

.

Kostel Všech svatých

07_srpen

Dominantou Boněnova je pseudorenesanční kostel zasvěcený Všem svatým. Původní stavba pocházela zřejmě z roku 1492, podle některých pramenů zde stávala již v době před husitskými válkami kaple. Současný kostel byl vybudován v letech 1877 - 1878 tachovským stavitelem J. Krausem, pravděpodobně podle návrhu architekta Ing. J. Týla. Při stavbě bylo využito poměrně velké množství náročných a pracných kamenických prvků z načervenalé žuly, jimiž jsou zpevněny nároží lodi i věže a obložen celý sokl.

Po 2. světové válce začal kostel chátrat, v roce 1990 se nakonec propadla klenba a o několik let později byl z bezpečnostních důvodů snesen i jehlancový krov věže. Stav kostela se zhoršil natolik, že byla zvažována jeho demolice. Na lepší časy se začalo blýskat až v květnu 2008, kdy kostel převzalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu.

 

.