Občanské sdružení

OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu

12

V březnovém čísle občasníku Regent (č.1/2016) vyšel příspěvek místopředsedy OSOTRu Jaromíra Kohouta o činnosti spolku - o plánovaných akcích v roce 2016, především o obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Článek si lze přečíst ZDE (str. 6). Text příspěvku zveřejňujeme také níže.

V uvedeném čísle Regentu vyšla též pozvánka na velikonoční výstavu.

 

*      *      *     *      *

 

Zimní čas se pomalu chýlí ke svému konci a pro náš spolek začíná další etapa cesty, která mimo jiné vede k úplné obnově boněnovského kostela Všech svatých.


Během zimní stavební přestávky pokračoval spolek v projekčních a logistických přípravách, na které navážou další letošní práce. První a v letošním roce zřejmě i finančně nejnáročnější částí obnovy bude finální pokládka podlahové krytiny v hlavní lodi kostela. Tyto práce by měly začít na jaře s příchodem teplého počasí a bude to právě ten chybějící stavební prvek, který dodá vnitřku kostela kompaktní dojem.


Po finalizaci podlahy by měli v rámci finančních možností spolku navázat další interiérové práce, například zhotovení mříže do hlavního vchodu kostela, elektroinstalace.


Samozřejmě se nebude náš spolek ani v letošním roce zabývat pouze pracemi týkajícími se kostela Všech svatých v Boněnově. Dovoluji si všechny tímto pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která se bude konat ve dnech 11. a 12. března v prostorách kulturního domu v Chodové Plané.


Zcela jistě náš spolek uspořádá v průběhu roku i další akce věnované široké veřejnosti, například dětský den v zámeckém parku, vánoční výstavu rukodělných prací nebo také, bude-li to možné, přednášku na nějaké zajímavé téma. O všech těchto akcích budeme informovat na stránkách spolku osotr.cz, plakáty a prostřednictvím občasníku REGENT.