Regent č. 4/2019

V prosincovém čísle REGENTa vyšel obsáhlý příspěvek předsedy OSOTR Roberta Gálise, v němž se vrátil k listopadovému koncertu špičkového souboru Musica Florea v boněnovském kostele Všech svatých, pozval všechny na tradiční vánoční výstavu a také poděkoval všem dobrovolníkům a mecenášům, díky nimž OSOTR může uskutečňovat své akce. Text si lze přečíst i níže.

V tomto čísle také vyšla pozvánka na vánoční výstavu i vánoční koncert Anny Gálisové.

 

*     *     *     *     *     *     *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Vedle pokračující obnovy kostela Všech svatých v Boněnově pokračuje Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) ve svých dalších aktivitách. Vedle těch již tradičních (vánoční a velikonoční výstavy, akce pro děti, dny otevřených dveří v Boněnově) uspořádal OSOTR začátkem listopadu i jednu akci netradiční či výjimečnou.

 

V sobotu 2. listopadu 2019, tedy den po svátku Všech svatých, jimž je boněnovský kostel od počátku zasvěcen, se uskutečnil v kostele Všech svatých v Boněnově koncert klasické hudby. Zcela zaplněný kostel přivítal vynikající hudební těleso - soubor Musica Florea v čele s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. Během zhruba hodinového koncertu zazněla nejen hudba Jana Křtitele Vaňhala, ale také Františka Ignáze Tůmy a Jana Zacha. Dodejme, že Musica Florea hraje na dobové nástoje, takže posluchači mohli vyslechnout skladby našich barokních a klasicistních mistrů v podobě, v níž zněly před více než dvěma staletími.

 

Návštěvníci koncertu si mohli prohlédnout také již třetí obraz malíře Zdeňka Rolka v boněnovském kostele všech svatých. Tentokrát šlo o obraz Božského Srdce Páně na bočním oltáři. K vidění byl také obří model boněnovského kostela. Ten vytvořil člen našeho spolku Radek Račák ze stavebnice Merkur. O modelu poutavě hovořil nejvýznamnější sběratel stavebnic Merkur Jiří Mládek, jenž přijel představit uvedený exponát, který již po celém světě spatřilo kolem půl miliónu diváků. Pan Mládek nešetřil slovy chvály nejen v případě modelu, ale také skutečné obnovy kostela Všech svatých, který se z ruiny již téměř vrátil do původní krásy a důstojnosti. Jeho slova jistě nejvíce potěšila členy našeho spolku: „Když jsem sem dnes přišel, málem se mi podlomila kolena a zapomněl jsem hovořit. Tolik práce na obnově se zde udělalo.“

 

Zde si dovolím malou odbočku. Spojení boněnovského kostela a stavebnice Merkur totiž považuji za velmi příznačné. Vždyť nejen kostelu Všech svatých hrozil jeho zánik. I stavebnice Merkur mohla zůstat jen ve vzpomínkách pamětníků, kdyby ji v 90. letech minulého století nezachránil Ing. Jaromír Kříž, který navzdory všem těžkostem získal některé stroje a obnovil výrobu této výjimečné české stavebnice.

 

Rád bych také pozval všechny spoluobčany na tradiční vánoční výstavu rukodělných výrobků. Konat se bude v pátek 13. a v sobotu 14. prosince 2019. V pátek od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 16.00. V sobotu se navíc od 14.00 opět uskuteční koncert - vystoupí žáci Základní školy Drmoul pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeny Hurtové. Všechny srdečně zveme!

 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na pořádání našich akcí podílejí, ať už jde o členy našeho spolku, nebo dobrovolníky odjinud. Bez jejich obětavosti by to prostě nešlo...

 

Robert Gális, předseda OSOTR