Pokračujeme v obnově

07

V prosincovém čísle chodovoplánského občasníku REGENT (č.4/2012) vyšly dva články věnované činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR). První je věnován obnově kostela Všech svatých v Boněnově (položení hydroizolace) a druhý vánoční výstavě rukodělných předmětů. Oba články si lze přečíst ZDE (stránky 7 a 8). Oba příspěvky také přetiskujeme níže.

 

 

*       *      *      *      *

 

Hydroizolace zdiva kostela v Boněnově


V rámci pokračující obnovy kostela Všech Svatých v Boněnově si Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) objednalo na jaře roku 2012 vypracování odborného průzkumu vlhkého zdiva objektu. Po provedeném měření byla zjištěna 60 - 70 % vlhkost obvodového zdiva kostela, místy sahající do výše až 3 m nad úrovní podlahy.


OSOTR mělo na výběr několik variant provedení hydroizolace: oboustranný okop celého objektu, sanační omítky, elektroosmóza, injektáž chemickým roztokem aj. Společnou nevýhodou všech uvedených metod je jejich relativně nízká účinnost v řádu několika desítek procent, s omezenou životností při současně vysokých pořizovacích nákladech. Jako stoprocentně účinná zůstala pouze metoda podřezem zdiva.


Výbor OSOTR nechal vypracovat projektovou dokumentaci a odborné statické posouzení stavby a návrhu. Po pečlivém zvažování se členové výboru rozhodli pro moderní řešení formou podřezu obvodového zdiva diamantovým lanem s následným vložením třímilimetrové desky ze sklolaminátu se zaručenou životností 100 let.


Realizace projektu byla zadána renomované plzeňské firmě ALLSTAV, s. r. o., zastoupené jednatelem Tomášem Holíkem, jež má s použitou technologií již dlouholeté zkušenosti jak u chrámových staveb, tak i administrativních a průmyslových objektů.


POSTUP PRACÍ: Abychom se vyhnuli vedení řezu přes obkladové žulové soklové kameny, a tím i jejich poškození, bylo se stavební firmou dohodnuto, že je třeba uvnitř kostela podél celého obvodového zdiva vykopat cca 1,3 m hluboký a 1,5 m široký výkop a z venkovní strany podobný o hloubce cca 0,2 m. Na této fázi prací se podíleli vedle členů OSOTR také místní obyvatelé, především pan Bayer a pan Gábor, se zápalem se zapojili i příslušníci té nejmladší generace - David Gábor se svým bratrancem Zdeňkem Gáborem.


V úvodní etapě byly podél celého obvodu kostela provrtány otvory do obvodových zdí, kterými se postupně prostrčilo lano a upevnilo se ve stroji na podřezávání. V průběhu jednoho dne mohlo dojít k podřezu jen několika metrů zdiva, aby nedošlo k narušení statiky stavby. Vzniklá štěrbina se odklínovala speciálními plastovými klíny, které jsou pro tento účel speciálně testovány a mají požadovanou nosnost. Poté se do štěrbiny vsunula sklolaminátová deska s přesahem 5 cm. Celý prostor se pod tlakem vyplnil speciálním cementovým mlékem. Tím došlo ke spojení zdiva s celým objektem, a nedošlo tak k narušení statiky objektu. Vše se provádělo velice šetrně. Na celou operaci bylo zapotřebí veliké množství vody, a to jak na chlazení řezného lana, tak na samotnou cementovou injektáž. Jelikož v té době nemělo sdružení ještě realizovanou vodovodní přípojku, ochotně nám napojení na vlastní vodovod poskytla obyvatelka sousedního domu paní Buriánová, která nám již v minulosti nejednou velice pomohla a patří ji za to náš velký dík a uznání. Bez její pomoci bychom ostatně neobnovili ani střechu, ani klenby kostela.


Práce na hydroizolaci byla započata 17. září 2012 a dokončena po necelých dvou měsících 15. listopadu 2012 při finančních nákladech bezmála 550 000,- Kč.


Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s finančním zajištěním celé stavby, a to především firmě CHODOVAR - Rodinný pivovar v Chodové Plané a firmě EKO - SEPAR, s. r. o., Nýřany, a samozřejmě také nezištným dárcům z řad členů našeho občanského sdružení.


Dalším cílem OSOTR je obnova podlah v celém kostele. Tyto práce bychom rádi realizovali v příštím roce. Chceme věřit, že se nám i tentokrát podaří sehnat dostatečné množství finančních prostředků, aby obnova kostela mohla bez přerušení pokračovat.

 

Aleš Moravec, předseda OSOTR

 

*       *      *      *      *

 

Vánoční výstava rukodělných předmětů


Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané připravilo i letos oblíbenou vánoční výstavu. Tentokrát se z termínových důvodů konala o týden dříve, než je obvyklé (23. - 24. listopadu), tj. nikoli těsně před začátkem adventu, jak už se stalo zvykem, ale to jí v žádném případě nic neubralo na zájmu veřejnosti. Letos se přišlo podívat podle odhadů na pět set návštěvníků, na každý pád byl opět překonán návštěvnický rekord. Výstavu navštívili i zástupci médií - např. Tachovského deníku a týdeníku 5 + 2 dny. A nechyběl samozřejmě ani místní pan starosta Ctirad Hirš.


Pro ty, kteří po prvé našli cestu na naši vánoční výstavu, byla zřejmě velmi překvapivá druhová pestrost a rozmanitost vystavených předmětů, resp. velké množství vystavovavtelů. Některé exponáty navíc vznikaly návštěvníkům přímo před očima - po oba dny ukazoval své umění dráteník Dušan König a vlastní stánek měl otevřený po celou dobu také Český svaz včelařů, o.s. (základní organizace Chodová Planá), v pátek bylo možné sledovat tvorbu malířky Jarmily Krinické (členka uměleckého sdružení NEFOSIN) a v sobotu práci manželů Marka a Pavly Nejedlých (mnozí si pod jejich vedením pletení z petigu vyzkoušeli i sami), paní Šmídová předvedla ruční výrobu keramiky na hrnčířském kruhu a Nikol Sutrová ukázala zvláštní techniku (malby encaustica), kdy pomocí žehličky vytvářela z voskových pastelek zajímavé obrázky.


Samotných vystavovatelů bylo opravdu mnoho. Vedle artefaktů již výše zmíněných umělců byly k vidění nápadité práce žáků Základní školy v Chodové Plané (tvořily minimálně pětinu výstavy!), vystavovaly zde také SOU Planá, středisko Víteček, Domov Mnichov a Dětský domov Mariánské Lázně. Nechyběla samozřejmě ani řada individuálních vystavovatelů (za případné chyby ve jménech, resp. opomenutí někoho z vystavovatelů se předem omlouvám) - Miroslava Válová (předsedkyně a manažerka MAS Český Západ), paní Marvalová, paní Zimáčková, Nikola Loslebelová, paní Durchotová, paní Hudecová, paní Alinčová, pan Chmelař, paní Vlásenková, paní Jahnová, paní Schallmannová, pan Müller, paní Smutná, paní Hiršová, Lenka Diensbirová. Nechyběly samozřejmě ani výrobky členů, resp. členek OSOTR
- perníkový boněnovský kostel Všech svatých Michaely Malinkové, svícny na kůře Vandy Dudarcové, široko daleko vyhlášené zdobené perníky (vyprodané byly už byly během prvního dne výstavy!) Jiřiny Račákové a adventní věnce Marie Gálisové.


Pořadatelskou službu po oba dny zajišťovali dobrovolnicky jako vždy členové OSOTR. Velký dík za zdar výstavy patří také správcové Kulturního domu v Chodové Plané paní Šťáhlavské, která celou akci skutečně obětavě podporovala.


Bohatou fotodokumentaci z výstavy lze nalézt na internetových stránkách Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu (osotr.cz).