2020

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2020

4. června
instalace oltářní mřížky v kostele Všech svatých v Boněnově

 

8. srpna
brigáda v Boněnově - odkopání zeminy u stěn kostela (zamezení pronikání vlhkosti)

 

22. srpna
výroční členská schůze OSOTR (termín posunut z důvodu nouzového stavu)

 

29. srpna
den plný her pro děti - areál zámku v Chodové Plané