2019

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2019

12. a 13. dubna

velikonoční výstava rukodělných předmětů v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané a s řadou dalších vystavovatelů

 

25. května
výroční členská schůze OSOTR

 

1. července 2019

instalace obrazu Nanebevzetí Panny Marie na boční oltář v kostele Všech svatých v Boněnově

 

31. srpna
den plný her pro děti - areál zámku v Chodové Plané

 

27. října

benefiční koncert pro svatovítské varhany - katedrála sv. Víta v Praze - členka OSOTRu Anna Gálisová (zpěv)

 

1. listopadu
instalace obrazu Božského Srdce Páně na druhý boční oltář v kostele Všech svatých v Boněnově

 

2. listopadu

koncert - Musica Florea - kostel Všech svatých v Boněnově

 

13. a 14. prosince
vánoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel - Kulturní dům v Chodové Plané

 

28. prosince

vánoční koncert Anny Gálisové, členky OSOTRu - kostel Všech svatých v Boněnově