2019

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2019

12. a 13. dubna

velikonoční výstava rukodělných předmětů v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané a s řadou dalších vystavovatelů