2010

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2010

19. - 21. března
velikonoční výstava ručních prací v Chodové Plané (ve spolupráci se ZŠ Chodová Planá)

 

26. - 29. března
velikonoční výstava v Drmoulu

 

3. dubna
účast na Chodovoplánské velikonoční desítce

 

17. dubna
valná hromada OSOTR

 

30. dubna
předsedou OSOTR zvolen Aleš Moravec

 

15. května
valná hromada OSOTR

 

19. června
účast na Chodovských slavnostech v Chodové Plané

 

26. černa
výroční valná hromada OSOTR

 

29. června
předán příspěvek ve výši 20.000 Kč na spolufinancování opravy kamenného kříže ve Výškově; částka získána formou dobrovolné sbírky mezi členy OSOTR

 

31. července
hry pro děti - den plný her a soutěží
 

 

7. srpna
valná hromada OSOTR

 

28. srpna
účast na jarmarku ve Volduchách

 

28. srpna
účast na Drmoulských slavnostech

 

srpen - říjen
obnova střechy kostela Všech svatých v Boněnově

 

4. září
valná hromada OSOTR - zvolen nový výbor OSOTR

 

2. října
aktivní účast na Slavnostech jablek na Krasíkově

 

30. října
valná hromada OSOTR

 

26. - 28. listopadu
vánoční výstava v Drmoulu (ve spolupráci s Klubem žen v Drmoulu)

 

27. listopadu
účast na výstavě patschworkového klubu ve Velké Hleďsebi

 

listopad
provizorní zastřešení věže kostela Všech svatých v Boněnově

 

3. - 5. prosince
vánoční výstava ručních prací v Chodové Plané (ve spolupráci se ZŠ Chodová Planá)

 

během roku
komunikace s MAS Český západ, účast na jejích seminářích a dalších akcích

 

během roku
jednání a práce výboru OSOTR