Regent č.2/2021

V červnovém REGENTu vyšel příspěvek předsedy OSOTR Petra Dudarce, v němž zmiňuje především pořádání Dne plného her pro děti, připravovaného na konec letních prázdnin. Zmiňuje také pokračování prací na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Text si lze přečíst i níže.

 

*        *        *        *        *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Činnost Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) stejně jako nás všech je omezena nařízeními vlády, takže jsme ani letos nemohli např. uspořádat oblíbenou velikonoční výstavu. Proto se soustředíme na obnovu boněnovského kostela Všech svatých. Brzy by měl být dokončen hlavní oltář, do léta bychom chtěli do vchodu zhotovit a umístit mříž, aby za příznivého počasí bylo možné nahlédnout do kostela.

 

Na konec prázdnin chystáme tradiční den plný her pro děti, který by se letos měl uskutečnit v sobotu 28. srpna 2021 od 10 do 15 hodin. Vše by se mělo opět odehrávat na nádvoří zámku v Chodové Plané. Děti se mohou těšit na řadu soutěží i jiných zajímavostí, např. na oblíbenou jízdu na kárách a na ponících, jako obvykle nebude chybět střelnice a jako vždy budou pro děti připravena jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly. Na start (v bráně do areálu zámku od hlavní silnice) se lze dostavit kdykoli mezi 10. a 14. hodinou. Doufejme, že i letos (stejně jako loni!) bude možné tuto akci opět uspořádat. Připomeňme ještě pravidlo, že děti neplatí žádný účastnický poplatek (laskavým dárcům, kteří nám pomáhají akci spolufinancovat formou dobrovolných příspěvků, samozřejmě děkujeme).

 

Aktuální informace o činnosti OSOTRu a jeho akcích stále najdete na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).