2018

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2018

16. a 17. března
velikonoční výstava rukodělných předmětů v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané a s řadou dalších vystavovatelů

 

5. května
brigáda v Boněnově

 

6. května
výroční členská schůze OSOTR

 

14. července
brigáda v Boněnově