2018

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2018

16. a 17. března
velikonoční výstava rukodělných předmětů v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané a s řadou dalších vystavovatelů

 

5. května
brigáda v Boněnově

 

6. května
výroční členská schůze OSOTR

 

14. července
brigáda v Boněnově

 

25. srpna
den plný her pro děti - areál zámku v Chodové Plané

 

8. září
brigáda v Boněnově

 

15. září
den otevřených dveří v kostele Všech svatých v Boněnově

 

14. a 15. prosince
vánoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel - Kulturní dům v Chodové Plané