Z činnosti spolků a sdružení

01

Chodovoplánský občasník REGENT otiskl v září 2012 dva články týkající se činnosti Občanského sdružení pro obnovu regionu. V prvém popisuje předseda OSOTR Aleš Moravec především pokračování prací na obnově kostela Všech svatých v Boněnově, druhý se týká srpnové Cesty kolem světa (dne plného her pro děti).

Oba články si lze přečíst ZDE (strany 6 a 7). Text obou příspěvků také přinášíme níže.

 

*        *         *       *        *

 

OSOTR - pokračujeme v obnově

 

Po jarní velikonoční výstavě a přednáškách o Severní Koreji či zaniklých obcích Plánska se během léta Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu soustředilo především na obnovu kostela Všech svatých v Boněnově. V současné době je připravena potřebná dokumentace k položení hydroizolace a obnově podlah. V červenci se pustili členové OSOTR, tentokrát podpoření i několika místními, do namáhavé práce v rámci příprav pro položení hydroizolace, resp. pro podřez celé stavby. Především výkopové práce uvnitř kostela daly všem zabrat (pracovalo se třikrát po sobě vždy v pátek a sobotu), ale vše je řádně připraveno a hydroizolace by měla být ještě letos hotova. Poté bude možné obnovit podlahy a po vyschnutí zdí také fasádu kostela.

 


Samozřejmě se snažíme obnovit kostel Všech svatých v Boněnově v původní podobě. Narážíme ovšem na problém s nedostatkem dokumentace, proto velmi uvítáme jakoukoli informaci o původní podobě kostela, zvl. o interiérech. Každá vzpomínka, fotografie či nákres budou pro nás velmi cenné. Týká se to např. vitráží, ale také jednotlivých oltářů, soch atp. Kontakt na sdružení lze snadno najít, např. na našich internetových stránkách (osotr.cz).

 


V polovině srpna členové sdružení s pomocí spolupracovníků a sponzorů připravili pro děti Pohádkový den - Cestu kolem světa. Radost ve tvářích dětí byla tou nejlepší odměnou všem, ale o tom se lze dočíst v jiném článku. Členové sdružení se také aktivně (vlastní stánek) zúčastnili řady kulturních akcí v regionu, např. Chodovských slavností či oslav 755. výročí založení Lestkova.

 


Letos v prosinci samozřejmě nebude chybět tradiční vánoční výstava rukodělných prací. Pouze Den otevřených dveří se tento rok z důvodu prací na hydroizolaci a dlažbě neuskuteční.


Aleš Moravec, předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu

 
 
*      *      *      *      *
 
 
Cesta kolem světa
 
 
Milovníku literatury při přečtení názvu tohoto článku přijde na mysl nejspíše Jules Verne a jeho slavný román. Naše Cesta kolem světa však netrvala osmdesát dní, a uskutečnila se v parku a na nádvoří zámku v Chodové Plané v sobotu 18. srpna 2012. A nenapsal ji slavný francouzský prozaik, nýbrž pro děti uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu. Ale o dobrodružství nebyla nouze ani u nás v Chodové Plané.
 

Děti, většinou doprovázené svými rodiči či jinými příbuznými, u vstupu do parku dostaly karty v podobě jízdenky a vydaly se na cestu kolem světa. Čekaly je nejrůznější úkoly i zajímavý kvíz a v cíli pak milá odměna.
 

Cesta kolem světa zavedla děti nejprve do Ruska, kde si úspěšně ozkoušely vystřihování květin podle šablony. Mnohé se pak vydaly před zámek zajezdit si na šlapacích kárách. Zde bylo rušno až do odpoledne a neodolal ani nejeden tatínek. Trasa malé cestovatele pak zavedla mezi indiány do Severní Ameriky a pak se hned přenesli do Austrálie, kde si ozkoušeli střelbu na terč. Následovaly Spojené státy americké, kontinenty se tedy jen míhaly před očima. A slalom s pinpongovým míčkem i nápaditý kvíz daly také zabrat. Cesta pak pokračovala přes Japonsko, Španělsko a Skotsko, kde se chodilo na chůdách a sestřelovaly plechovky, na Havaj (nebo, chcete-li, Hawaii či Sandwichovy ostrovy), tam se zase pilně rybařilo. Na posledním stanovišti děti už z dálky vítal nefalšovaný Mexičan (a z počátku i mexická hudba - než se u notebooku vybila baterie). Po zodpovězení ne vždy lehkých otázek už děti zavedla cesta přes Polsko na Ostrov pokladů, tj. do cíle jejich náročného putování.
 

V cíli děti čekala nejen princezna, ale také občerstvení a drobné odměny za úspěšné absolvování Cesty kolem světa. I letos nechyběli místní hasiči, kteří všem zájemcům rádi ukázali svou pečlivě udržovanou techniku, především hasičské auto s kompletním vybavením.
 
 
Příjemná, ač pro pořadatele značně náročná sobotní Cesta kolem světa se vydařila jak vzhledem k příznivému počasí, tak zásluhou řady sponzorů, kteří akci podpořili. Poděkování tedy patří Rodinnému pivovaru Chodovar, Autodopravě Brož, Karlu Bendovi (Zemní a výkopové práce), Josefu Kovácsovi (Auto Kovács), Luboši Hlačíkovi, pekárně Penam a stříbrské firmě Ehrmann. A také ovšem „lovci Pampalinimu“, který ledaskomu málem vyrazil dech, když obešel všechna stanoviště, kde rozdával pořadatelům na občerstvení jablka a broskve. Udělat radost těm, kteří se snaží potěšit druhé - skutečně hezká myšlenka.
 
 
Po loňské Pohádkové zemi a letošní Cestě kolem světa se můžeme těšit na to, co Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu připraví pro děti na příští rok.