2011

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2011

22. ledna
přednáška historika a nakladatele Zdeňka Procházky Drobné kamenné památky Plánska a Tachovska - Kulturní dům v Chodové Plané

 

15. března
přijetí dotace EU na obnovu střechy kostela v Boněnově ve výši 1 600 000 Kč

 

17. března
splacení úvěru ve výši 1 600 000 Kč

 

8. - 10. dubna
velikonoční výstava ručních prací v Drmoulu (ve spolupráci s Klubem žen v Drmoulu)

 

15. - 17. dubna
velikonoční výstava v Chodové Plané (ve spolupráci se ZŠ Chodová Planá)

 

květen - říjen
obnova kleneb kostela Všech svatých - Boněnov

 

28. května
přednáška - Počátky české státnosti I. - Sámova říše a Velká Morava - Chodová Planá (ve spolupráci s ředitelem ZŠ Mgr. Janem Ambrožem)

 

11. června
výroční valná hromada OSOTR - Chodová Planá

 

25. června
účast na Svatojánských slavnostech v Chodové Plané

 

6. srpna
Pohádková země - den plný her - akce pro děti - Chodová Planá

 

12. září
odeslán příspěvek na spolufinancování opravy úterských varhan ve výši 8.050 Kč; částka pořízena na základě sbírky mezi čeny OSOTR

 

17. září
přednáška MUDr. Xenie Preiningerové a Sylvy Bernardové Nebezpečí potratu a antikoncepce, Chodová Planá

 

30. září
valná hromada OSOTR, Chodová Planá

 

1. října
účast na Slavnosti jablek, Krasíkov

 

14. - 15. října
brigáda v Boněnově - kostel Všech svatých

 

28. října
brigáda v Boněnově - kostel Všech svatých, příprava dne otevřených dveří

 

29. října
Setkání pod klenbami - den otevřených dveří  - pochod z Lestkova (prohlídka kostela sv. Prokopa) přes Michalovy Hory (kostel sv. Michaela Archanděla) do Boněnova (kaple Korunování P. Marie, kostel Všech svatých); prohlídka kostela Všech svatých v Boněnově, prezentace činnosti OSOTR, postupu oprav kostela; uspořádáno ve spolupráci s MAS Český Západ; akce se v Boněnově zúčastnilo asi 150 lidí

 

25. - 27. listopadu
vánoční výstava v Chodové Plané