Výdaje

Výdaje v letech 2008 - 2009

projektová dokumentace 271 630 Kč
dřevo - kulatina na krov 125 332 Kč
pořez kulatiny a uskladnění   51 337 Kč
průzkum krovu   28 917 Kč
organizace výstav     8 000 Kč
celkové výdaje 485 216 Kč

 

 

 

.

Výdaje za rok 2010

střecha kostela 2 025 677 Kč
provizorní zastřešení věže    174 964 Kč
náklady na úvěr      18 503 Kč
řezivo na zbytek krovu      46 949 Kč
stavební dozor      25 000 Kč
technické vybavení        8 806 Kč
propagace OSOTR        2 295 Kč
výstavy a pronájem sálu        5 190 Kč
celkové výdaje 2 307 384 Kč
celkové výdaje po odečtu dotací    662 402 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Výdaje za rok 2011

obnova kostela v Boněnově   970 945 Kč
výstavy, přednášky, dětský den, den otevřených dveří atp.      18 334 Kč
ostatní výdaje       51 104 Kč
celkové výdaje  1 040 383 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Výdaje 2012 - 2020

2012 693 789 Kč
2013 291 492 Kč
2014 1 403 695 Kč
2015 523 149 Kč
2016 1 526 822 Kč
2017 888 430 Kč
2018 496 302 Kč
2019  430 278 Kč
2020  

 

 

 

 

 

 

 

.