2009

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2009

21. - 24. března
velikonoční výstava v Drmoulu (ve spolupráci s Klubem žen v Drmoulu)

 

3. - 5. dubna
velikonoční výstava ručních prací v Chodové Plané (ve spolupráci se ZŠ Chodová Planá)

 

11. dubna
účast na Chodovoplánské velikonoční desítce

 

21. května
veřejné slyšení a jednání Výběrové komise, hodnocení projektů MAS Český západ - dotace; fara v Plané u Mariánských Lázní

 

7. července
údržba okolí kostela v Boněnově

 

10. července
tisk brožur o OSOTR a kostele Všech svatých v Boněnově (v němčině)

 

22. srpna
účast na akci MAS Český západ v Lestkově

 

9. září
prezentace OSOTR v Chodové Plané na slavnostním 9. valném shromáždění členů MAS Český západ u příležitosti 5. výročí vzniku MAS

 

3. října
aktivní účast na Slavnosti jablek na Krasíkově (akce MAS Český západ)

 

21. listopadu
rozhovor předsedy OSOTR Petra Dudarce pro Český rozhlas ohledně záchrany kostela v Boněnově

 

4. - 6. prosince
vánoční výstava ručních prací v Chodové Plané (ve spolupráci se ZŠ Codová Planá)

 

18. prosince
podepsání dohody o poskytnutí dotace na obnovu střechy kostela Všech svatých v Boněnové v rámci Programu rozvoje venkova ČR

 

18. - 21. prosince
vánoční výstava v Drmoulu (ve spolupráci s Klubem žen v Drmoulu)

 

průběžně během roku
jednání se stavebními firmami ohledně obnovy střechy kostela v Boněnově, s MAS Český západ ohledně dotace a s bankou o úvěru