Velikonoční výstava a dvě přednášky

03

V chodovoplánském Regentu vyšel v červnu 2012 článek o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Zmíněna byla velikonoční výstava a dvě přednášky - PhDr. Borise Hlaváčka a Zdeňka Procházky, věnované situaci v Severní Koreji a zaniklým obcím Plánska. Článek si lze přečíst ZDE (strana 6). Text (bez fotografií) zveřejňujeme také níže.

 


*       *      *       *      *

 

 

Velikonoční výstava a dvě přednášky

 


Během března až května 2012 uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu několik zajímavých, hojně navštívených akcí.

 


9. a 10. března se ve spolupráci s místní základní školou uskutečnila již po páté velikonoční výstava ručních prací. Letos ji zhlédlo asi 350 návštěvníků. Poděkování patří jak hlavní organizátorce Jiřině Račákové, tak všem ostatním členům (či spíše členkám) sdružení i jeho spolupracovníkům (či spíše spolupracovnicím), kteří se o konání výstavy zasloužili.

 

V dubnu a květnu se uskutečnily dvě fascinující přednášky. Ta první byla věnována Severní Koreji. PhDr. Boris Hlaváček patří k nemnoha lidem, kteří měli možnost tuto izolovanou zemi navštívit. A to, co říkal, mnohdy až vyráželo dech. Před návštěvníky přednášky se rozvíjel absurdní orwellovský svět. Svět zbavený těch nejzákladnějších lidských vztahů, svět ranních organizovaných rozcviček (nejprve pro ženy a pak pro muže), svět uprostřed davu izolovaných lidí spěchajících do práce a zase z ní, přesně dle pokynu Strany a jejího Vůdce. Svět výstavních domů, v nichž nikdo nežije, širokých silnic, po nichž téměř nikdo nejezdí, svět liduprázdných, zřejmě „vzorových“ vesnic. Pohled do odlidštěného světa ještě umocnila řada diapozitivů, pořízených nikoli bez vážného rizika.

 


O měsíc později do Chodové Plané zavítal již po druhé známý regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka. Téma zaniklých obcí Plánska přilákalo ještě hojnější návštěvu než dubnová přednáška. Nabitý sál mohl poslouchat neobyčejně fundované vyprávění o zaniklých obcích v našem regionu, i v tomto případě bylo vše dokumentováno hojným obrazovým materiálem - mapkami, plány a fotografiemi. Řadu materiálů získal Z. Procházka pečlivým zkoumáním archivů. Mnozí využili příležitosti a pořídili si i některou ze zajímavých publikací z produkce Nakladatelství Českého lesa.

 


OSOTR samozřejmě nezapomíná ani na kostel Všech svatých v Boněnově. Koncem dubna se uskutečnila další brigáda přímo v Boněnově. V současné době se připravují další práce a zpracovává se projekt na odstranění vlhkosti, aby bylo možné následovně obnovit podlahy a také fasádu kostela. Velký dík v tomto směru patří členům výboru a zvláště předsedovi sdružení Aleši
Moravcovi.

 


Letošní Pohádkový den pro děti připravuje sdružení předběžně na začátek září, bližší informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách občanského sdružení (osotr.cz).