Kontakt

Předseda OSOTR: Jiří Altmann

 

Kontaktní e-mail: bonenov@email.cz
 


Bankovní spojení: 0809448379/0800 Česká spořitelna, variabilní symbol 3481301

Veškeré příspěvky zaslané na účet spolku budou vynaloženy na obnovu kostela Všech svatých  v Boněnově.

 

(For International donations: IBAN: CZ09 0800 0000 0008 0944 8379; BIC: GIBACZPX; Name: Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu;  All money donated will be used for renovation of The Church of All Saints in Bonenov.)

 

 

Sídlo spolku:

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu
Výškov 6
34813 Chodová Planá

: 22668772

e-mail: bonenov@email.cz

 

Kontaktní adresa:

Petr Dudarec
Výškov 6
348 13 Chodová Planá