Regent č.3/2020

V zářijovém čísle REGENTu vyšel příspěvek předsedy OSOTR Roberta Gálise, v němž poděkoval všem dobrovolníkům (z OSOTRu i mimo něj), kteří se podíleli na přípravě Dne plného her pro děti, ale věnoval se i pokračování obnovy kostela Všech svatých v Boněnově. Text si lze přečíst i níže.

 

 

*        *        *        *         *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Činnost Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) - jako celé společnosti - byla v letošním roce limitována vyhlášením nouzového stavu a nařízeními vlády či ministerstva zdravotnictví. I tak OSOTR připravil na konec srpna jako obvykle Den plný her pro děti. Poděkování patří všem dobrovolníkům (jak členům OSOTRu, tak ostatním), kteří se na organizaci této dosti složité a náročné akce obětavě podíleli. Nesmíme zapomenout poděkovat také všem dobrovolným dárcům, kteří nám opět pomohli uhradit část nákladů, a představitelům našeho městyse, kteří nám vycházejí při pořádání této akce vždy vstříc. Jsem také rád, že stále držíme tradici a od dětí nevybíráme žádné vstupné či zápisné.

 

Ani ve ztížených podmínkách neustaly práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Letos se nám podařilo instalovat oltářní mřížku (fotografie naleznete na našich internetových stránkách a jednu také v tomto vydání REGENTu) a dokončit práce na hlavním oltáři. Uspořádali jsme také několikolikrát brigádu, takže je kolem kostela pořádek a posekaná tráva, odkopali jsme také zeminu kolem stěn kostela, aby do nich nepronikala vlhkost. Stále se také snažíme vyřešit zatékání do kostela skrze okna, tedy problém, který se táhne už od jejich instalace.

 


V současné době nejsme schopni podat relevantní informace o konání vánoční výstavy. Je nám jasné, že „roušková“ výstava by asi nebyla pro veřejnost příliš lákavým řešením, takže její uspořádání zůstává letos více než nejisté. Na každý pád aktuální informace naleznete na našich internetových stránkách - http://osotr.cz.