Z činnosti OSOTR

32

Červnové číslo Regentu (č.2/2013) přineslo tři články o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Autoři se v nich věnují brigádám v Boněnově, přednášce PhDr. R. Malého a přípravám na den plný her pro děti. Tyto příspěvky si lze přečíst ZDE (str. 5 a 6). Naleznete je také níže.

 

 

*      *      *      *       *

 

 

 

Brigády v Boněnově

 

 

V květnu byly opět zahájeny brigády v Boněnově. Konaly se každou sobotu a v pracích se bude pokračovat i v dalších měsících. Brigády budou probíhat po celý den (dokud brigádníkům nedojdou síly), začínáme vždy v 8.00 hod. Letošním „stavebním“ cílem Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu je obnova podlah v boněnovském kostele Všech svatých. Přestože jsme letos nezískali na obnovu kostela žádnou dotaci, pevně věříme, že bude letošní záměr naplněn. Samozřejmě o to vítanější bude každá pomoc - ať už finanční, nebo fyzická (účast na brigádě).

 

 

Značný díl letošní práce budou představovat výkopové práce. Po nich bude následovat položení izolační vrstvy a následně dlaždy. V květnu byly zahájeny práce v presbytáři a sakristii, obnoven (znovu vyzděn) byl také hlavní oltář. Další práce budou probíhat v červnu i o prázdninách, téměř (s výjimkou začátku července) každou sobotu - aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách našeho občanského sdružení (osotr.cz), městyse Chodová Planá (chodovaplana.cz) a na vývěsce v Boněnově. Každý, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu, je vřele vítán, zvláště místní občané. Každá pomoc je opravdu vítaná, zapojit se lze samozřejmě třeba i jen na pár hodin, ať už dopoledne, či odpoledne. Kdo může, nechť si s sebou, prosím, vezme také pracovní nářadí (kolečko, krumpáč, lopata), ale není to podmínkou.

 

 

Pomozte nám, prosím, obnovit boněnovský kostel Všech svatých do jeho původní podoby a krásy!

 

 

Aleš Moravec, předseda OSOTR

 

*      *      *      *      *

 

 

Přednáška PhDr. Radomíra Malého

 

 

V sobotu 11. května 2013 se v Kulturním domě v Chodové Plané uskutečnila přednáška PhDr. Radomíra Malého nazvaná Inkvizice - mýty a skutečnost. Historik, vysokoškolský i středoškolský pedagog PhDr. R. Malý potvrdil, že je jedním z našich předních odborníků (mimo jiné) v oblasti středověkých a raně novověkých dějin. V přednášce se podrobně věnoval problematice inkvizice, tedy instituce, s níž bývá často spojována řada mýtů a pseudovědeckých teorií. PhDr. R. Malý předestřel danou problematiku bez předsudků a ideologických nánosů tak, jak se jeví ve světle moderní vědy.

 

 

Přednáška měla značný ohlas, nebylo tedy divu, že z řad posluchačů zazněla řada otázek, na něž PhDr. R. Malý následně velmi zajímavě odpovídal. Naprostá většina přednesených informací skutečně není obecně známa, např. to, že biskupská či papežská inkvizice zcela výjimečně vydávala někoho světské moci k potrestání, a to navíc jen tehdy, když daná osoba se dopustila kromě hereze také nějakého kriminálního činu. Ve zcela jiném světle se např. objevil jinak známý případ Giordana Bruna, který nebyl vydán světské moci k potrestání pro herezi, nýbrž z důvodu kriminálních zločinů (vražda převora kláštera), udavačství (v Anglii se vloudil mezi katolíky, které následně za vlády Alžběty I. udával - vydával je tak na jistou smrt) a další morální delikty. Málo známými informacemi byla přednáška přímo nabita, takže není divu, že PhdR. R. Malý sklidil dlouhotrvající potlesk.

 

Jiří Aubris

 

*      *      *      *      *

 

 

Den plný her pro děti 2013

 

 

I letos naše občanské sdružení připravuje prázdninový den pro děti. Po loňské Cestě kolem světa čeká děti opět výprava do světa dobrodružství - množství her i dalších atrakcí. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech i na internetu (osotr.cz). Den plný her by se měl uskutečnit v 2. polovině srpna nebo začátkem září. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče!

 

Aleš Moravec, předseda OSOTR