Regent č. 3/2019

V zářijovém vydání občasníku REGENT vyšel příspěvek předsedy OSOTRu Roberta Gálise. Zmínil v něm den plný her pro děti, který se uskutečnil na konci srpna, a poděkoval všem, kteří se na jeho přípravě jakkoli podíleli. Dále shrnul další práce v rámci obnovy kostela Všech svatých v Boněnově a pozval spoluobčany na koncert špičkového souboru Musica Florea a také na připravovanou vánoční výstavu.

Celý text si lze přečíst níže.

 

*     *    *    *     *     *     *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) uspořádal na samém konci srpna Den plný her pro děti. Doufáme, že jsme dětem alespoň trochu osladili jejich loučení s prázdninami. Jakožto předseda spolku bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům (jak členům OSOTRu, tak ostatním), kteří se na organizaci značně složité a náročné akce obětavě podíleli, zvláště hlavním organizátorkám Blance a Dianě Gálisovým. Poděkovat za spolupráci musím též představitelům městyse a také všem dobrovolným dárcům, kteří nám opět pomohli uhradit část nákladů. I díky nim stále držíme tradici, že od dětí nevybíráme žádné vstupné či zápisné. Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání zveřejňujeme fotografii z loňského ročníku Dne plného her.

 

Zdárně pokračují také práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. V současnosti se soustředíme především na obnovu interiéru. Již byl usazen další oltářní obraz (boční oltář) a na třetím se začíná pracovat. Rozbíhají se také práce na oltářní mřížce. V tomto směru opět děkuji všem laskavým mecenášům (zvl. oceňuji obětavost členů OSOTRu), bez jejichž štědrosti by obnova postupovat nemohla.

 

Na sobotu 2. listopadu 2019 připravuje OSOTR také koncert barokní a klasicistní hudby. Uskutečnit by se měl v kostele Všech svatých v Boněnově od 14.00. Účinkovat by mělo vynikající hudební těleso, jež se již desítky let soustředí na stylově poučenou interpretaci klasické hudby – Musica Florea (umělecký vedoucí Marek Štryncl).

 

Samozřejmě chystáme opět tradiční vánoční výstavu. Ta letošní se uskuteční v pátek a v sobotu 13. a 14. prosince 2019 v Kulturním domě v Chodové Plané. Pozvánku zveřejníme v příštím čísle REGENTu. Podrobnosti naleznete také na našich internetových stránkách - http://osotr.cz.

 

Robert Gális, předseda OSOTR