2022

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2022

9. července
výroční členská schůze OSOTR (náhtadní termín za neuskutečněnou VČS z 4. června 2022) - volba výboru a kontrolní komise na funkční období 2022 - 2027

 

13. srpna
brigáda v Boněnově

 

27. srpna
den plný her pro děti - areál zámku v Chodové Plané

 

26. listopadu
brigáda v Boněnově

 

9. a 10. prosince
vánoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel - Kulturní dům v Chodové Plané