2022

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2022

9. července
výroční členská schůze OSOTR (náhtadní termín za neuskutečněnou VČS z 4. června 2022) - volba výboru a kontrolní komise na funkční období 2022 - 2027