2016

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2016

11. a 12. března
velikonoční výstava rukodělných předmětů v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané

 

jaro
položení terakotové dlažby

 

28. května
přednáška 700 let od narození Karla IV. - PhDr. Radomír Malý - KD v Chodové Plané

 

29. května
výroční členská schůze OSOTR

 

11. června
brigáda v Boněnově

 

27. srpna
den plný her pro děti - areál zámku v Chodové Plané

 

15. října
členská schůze OSOTR - volba členů výboru a kontrolní komise na období 2016 - 2021

 

15. října
brigáda v Boněnově

 

5. listopadu
přednáška Jiřího Javorského o městské policii - KD v Chodové Plané

 

25. a 26. listopadu
vánoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel v Kulturním domě v Chodové Plané - ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané