Den plný her pro děti

06

V sobotu 31. srpna 2019 se konal již tradiční Den plný her pro děti. Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu jej pravidelně pořádá koncem srpna, takže jde zároveň o jakési loučení s prázdninami.

 

Letos děti u vchodu přivítal Kašpárek, který je vybavil hrací kartou a vyslal je na jednotlivá stanoviště. Stejně jako v předešlých letech byla připravena populární jízda na ponících a na kárách, děti si také ozkoušely střelbu ze vzduchovky, u Sněhurky na děti čekaly hádanky a různé otázky z pohádky, na krkonošském stanovišti si zase oživily Krkonošské pohádky a také si poslechly pravou krkonošskou poudačku. Indiáni si pro děti připravili indiáskou stezku, u čarodějnic si děti zase vyzkoušely chůzi po slepu a musely se dostat podle provazu k cíli.

 

Nechyběla ani lesní nemocnice, kde se děti se učily resuscitovat a poznávat věci, které potřebuje doktor k vyšetření pacienta. Cestou pohádkovým parkem děti narazily také na vodníka, resp. vodnici, která jim však neublížila, naopak pro ně měla zajímavé úkoly. Děti prošly řadou zajímavých stanovišť, zažily mnohá dobrodružství a v cíli je čekala příjemná odměna a zasloužené občerstvení.

 

Všem přálo i počasí, takže nic nebránilo dětskému úsměvu, aby potěšil všechny, kdo se na přípravě této náročné akce podíleli. Ono opravdu není snadné připravit rozmanité aktivity pro zhruba 120 dětí, resp. 270 účastníků, započítáme-li i dospělé.

 

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří připravili jednotlivá stanoviště, a na prvním místě hlavním organizátorkám Blance a Dianě Gálisovým, jež se zasloužily o to, že vše bezchybně fungovalo, jak mělo. Poděkování samozřejmě přísluší též vedení městyse Chodová Planá a firmě Robert Gális - kvalitně, jež pravidelně celou akci zaštiťuje a zajišťuje také oblíbenou jízdu na kárách. A zapomenout nesmíme ani na dobrovolné dárce, kteří členům spolku pomáhají krýt náklady spojené s celou akcí. I díky nim je vstup na den plný her vždy zdarma.

 

Snímky ze dne plného her naleznete ve fotogalerii.