Obnova kostela

39

Polozřícený kostel Všech svatých v Boněnově převzal Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu v květnu 2008. Odstraněna byla suť uvnitř kostela i v jeho okolí, vyčištěno a upraveno koryto potoka a bylo započato se záchrannými pracemi, které jsou financovány z příspěvků členů sdružení, dotací (Státní zemědělský intervenční fond - ve spolupráci s MAS Česká západ; důležitá je také pomoc obce Chodová Planá) a darů dobrodinců.

10_srpen

Na podzim 2010 se podařilo zastřešit celý objekt kostela, čímž bylo zabráněno další devastaci. Zpevněna a provizorně zastřešena byla také věž. V roce 2011 byly opraveny dvě klenby a znovu postavena třetí. V roce 2012 pokračovaly práce položením hydroizolace, což bylo nutnou podmínkou pro pokračovaní obnovy kostela. Vybudována byla také vodovodní a elektrická přípojka.

04

V roce 2013 probíhaly náročné práce (brigády se konaly téměř každou sobotu od jara do podzimu) na obnově podlah.

Dalšího roku pokračovaly kamenické práce. Byl také obnoven kůr (původní se zřítil počátkem 90. let 20. stol.), znovu vyzděn hlavní oltář, a dokončena elektroinstalace a vnitřní omítky i štuky.

V roce 2015 probíhalo velké a náročné betonování podlah, následně pak byla navezena terakotová dlažba. Dokončena byla také elektroinstalace ve věži kostela. V říjnu proběhla penetrace kamene.

Dalšího roku byla položena terakotová dlažba, čímž byl vytvořen předpoklad pro obnovu interiéru kostela. Vyměněna byla také okna, provizorní zasklení polykarbonátem již nevyhovovalo.

V roce 2017 byly osazeny dvoje vchodové dveře a proběhla také výmalba kostela, včetně nápisů nad okny (úryvky ze žalmů) a na triumfálním oblouku. Pokračovaly také práce se na obnovení inventáře - hlavní oltář, lavice, a to i v následujícím roce, kdy byl také instalován obraz Všech svátých na hlavním oltáři.

V červenci 2019 byl instalován obraz Nanebevzetí Panny Marie na boční oltář a v listopadu obraz Božského Srdce Páně na druhý boční oltář. V červnu 2020 byla instalována oltářní mřížka a obraz sv. Josefa na třetí boční oltář. V roce 2021 pak byla uskutečněna výmalba hlavního oltáře, dokončeny oltáře boční a vytvořena elektroinstalace na kůru.

V plánu jsou práce na věži, omítnutí kostela, zpevnění opěrné zdi vedle kostela, omítnutí celé stavby a mnoho jiného.

Postup obnovy kostela lze sledovat také ve fotogalerii.