Obnova kostela

39

Polozřícený kostel Všech svatých v Boněnově převzal Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu v květnu 2008. Odstraněna byla suť uvnitř kostela i v jeho okolí, vyčištěno a upraveno koryto potoka a bylo započato se záchrannými pracemi, které jsou financovány z příspěvků členů sdružení, dotací (Státní zemědělský intervenční fond - ve spolupráci s MAS Česká západ; důležitá je také pomoc obce Chodová Planá) a darů dobrodinců.

10_srpen

Na podzim 2010 se podařilo zastřešit celý objekt kostela, čímž bylo zabráněno další devastaci. Zpevněna a provizorně zastřešena byla také věž. V roce 2011 byly opraveny dvě klenby a znovu postavena třetí. V roce 2012 pokračovaly práce položením hydroizolace, což bylo nutnou podmínkou pro pokračovaní obnovy kostela. Vybudována byla také vodovodní a elektrická přípojka.

04

V roce 2013 probíhaly náročné práce (brigády se konaly téměř každou sobotu od jara do podzimu) na obnově podlah.

Dalšího roku pokračovaly kamenické práce. Byl také obnoven kůr (původní se zřítil počátkem 90. let 20. stol.), znovu vyzděn hlavní oltář, a dokončena elektroinstalace a vnitřní omítky i štuky.

V roce 2015 probíhalo velké a náročné betonování podlah, následně pak byla navezena terakotová dlažba. Dokončena byla také elektroinstalace ve věži kostela. V říjnu proběhla penetrace kamene.

Dalšího roku byla položena terakotová dlažba, čímž byl vytvořen předpoklad pro obnovu interiéru kostela. Vyměněna byla také okna, provizorní zasklení polykarbonátem již nevyhovovalo.

Letos byly osazeny dvoje vchodové dveře a pracuje se na obnovení inventáře - hlavní oltář, lavice. Proběhla také výmalba kostela, včetně nápisů nad okny (úryvky ze žalmů) a na triumfálním oblouku.

Dále se počítá s obnovou interiéru a s novou fasádou. Následovat budou rekonstrukční práce na věži. Postup záchranných prací lze sledovat ve fotogalerii.