Práce na kostele v Boněnově

Práce na kostele v Boněnově zdárně pokračují

03

V Regentu č.3/2014 (červnové číslo) vyšly dva články o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. V prvním se A. Moravec věnuje postupu prací při obnově kostela Všech svatých v Boněnově, především stavbě kůru. Druhý příspěvek je pozvánkou na den plný her i další akce sdružení. Přečíst si je lze ZDE (str. 5). Text (ovšem bez obrazových příloh) přetiskujeme také níže.

 

 

*      *      *      *      *

 

Práce na kostele v Boněnově zdárně pokračují

 

Ani v prvním pololetí letošního roku naše občanské sdružení nezahálelo. Zdárně pokračovaly práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově a uskutečnila se také tradiční velikonoční výstava.

 

Díky obětavosti řady dárců byla 25. dubna 2014 započata stavba kůru v boněnovském kostele (původní kůr se zřítil počátkem 90. let minulého století), do konce července by měl být kůr hotov. Jedná se zatím o hrubou stavbu, jejíž rozpočet činí 536 254,- Kč. Na kůru bude položena dočasná dřevěná podlaha a zřízeno provizorní zábradlí. Truhlářské práce se uskuteční až po omítnuní stěn a výmalbě interiéru kostela, jelikož bude zapotřebí nejprve odvětrat velké množství vlhkosti z omítek a štuků tak, aby nedocházelo k deformaci nových truhlářských prvků na kůru a v mobiliáři.

 

V letošním roce bychom chtěli ještě obnovit a vyspravit omítky spolu s dokončením předposlední betonové vrstvy podlahy, přičemž se na závěr položí dlažba, a to jako finální úprava po výmalbě. Předtím se samozřejmě připraví průchody pro elektroinstalaci tak, aby se v budoucnu nemuselo již zasahovat do nových omítek. Výmalba bude uskutečněna v intencích původní podoby a měl by ji vytvořit keramik a výtvarník Jaroslav Chmelař (Toužim - Radyně). Poté se budeme soustředit na mobiliář.

 

Součástí obnovy kůru je také vybourání a zajištění nového vstupu do věže z interiéru kostela. V současně době se do věže musí chodit zvenku, což je velice nepraktické.

 

Pokud to stavební práce na kostele dovolí, uskuteční se v Boněnově opět na přelomu října a listopadu den otevřených dveří.

 

Plně funkční by kostel měl být do dvou let, půjde-li vše podle plánu.

 

 

Z další činnosti OSOTR

 

30. srpna 2014 se uskuteční tradiční dětský Den plný her, letos by mělo děti čekat putování středověkým hradem. Podrobnosti budou zveřejněny na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).

 

Počítáme i s pokračováním přednáškové činnosti, např. koncem září by se měla uskutečnit přednáška o Bělorusku. Ale o ní, podobně jako o vánoční výstavě, budeme informovat v příštím čísle REGENTa.