2020

Regent č.2/2021 - červnové vydání občasníku REGENT

Zámecké nádvoří v Chodové Plané patřilo dětem - Tachovský deník 30.8. 2020

Regent č.3/2021 - zářijové vydání občasníku REGENT

Poškozené a zničené kostely - kostel Všech svatých v Boněnově