Ohlasy

Mokré stěny i zborcená klenba. Parta nadšenců zachránila zdevastovaný kostel

03

O letošním dnu otevřených dveří v Boněnově informoval redaktor Antonín Hříbal 25. září 2018 také v magazínu Dotyk, i zde připojil řadu fotografií a video. Jeho celý příspěvek lze nalézt ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Zachránili kostel, kde střechou prorůstaly břízy

13

O dnu otevřených dveří v Boněnově informoval čtenáře Tachovského deníku 17. září 2018 redaktor Antonín Hříbal v obsáhlém článku, k němuž připojil i řadu fotografií a video. Jeho celý článek lze nalézt ZDE. Text (ovšem bez obrazových příloh) přetiskujeme také níže (musíme ovšem přiznat, že počet členů spolku, kteří se na obnově kostela podíleli, je zde poněkud nadnesený).

 

*     *     *     *     *

 

Zachránili kostel, kde střechou prorůstaly břízy

 

Boněnov – Deset let vytrvala parta nadšenců v práci na obnově kostela. Z ruiny k demolici se jim podařilo novorenesanční objekt uvést téměř do původní podoby.


Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-zachranili-kostel-kde-strechou-prorustaly-brizy-20180917.html

Kostel zasvěcený všem svatým má novou střechu, klenby, vnitřní omítky, výmalbu i lavice a oltáře. Nedávno byl instalován i obří oltářní obraz. V sobotu odpoledne kostel navštívila veřejnost při Dni otevřených dveří.

O boněnovský kostel se nikdo nestaral a hrozilo zřícení. Střecha dokonce musela být stržena a zřítila se část klenby. „A tak před deseti lety přišla myšlenka, že se do toho pustíme. Ani jsme tomu ale nechtěli věřit, že se obnova povede, ale myslím, že to je na dobré cestě,“ říká Jiří Aubris z Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR), které kostel spravuje.

Výsledek členy sdružení těší. „Někteří ale říkají, že dnes už by se toho neodvážili, kolik to bylo práce,“ usmívá se a dodává, že základem bylo postavit úplně novou střechu včetně krovu a klenby. „To vše bylo naprosto zdevastované. Co je vidět už méně, je podřez, stěny byly do poloviny mokré. Nová je i podlaha a stavba kůru.“ Stavbu krovu i kleneb svěřili firmě, nejsložitější tedy bylo udělat novou podlahu. Celkem se na pracích různou měrou podílelo padesát lidí, členů spolku OSOTR, včetně dětí, které pomáhaly podle svých možností.
Kostel ještě čeká oprava věže včetně instalace střešního jehlance a venkovní omítky.

Sobotní den otevřených dveří navštívila téměř stovka zájemců, pro které bylo připraveno občerstvení, informační tabule o historii kostela a možnost prohlídky interiérů. Program zpestřilo vystoupení Anny Gálisové, která za svůj pěvecký výkon sklidila veliký potlesk.

Obnova stála spolek zhruba osm milionů korun a prostředky byly z většiny z darů a spolkových peněz a část byla hrazena i z dotací.

 

 

.


Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-zachranili-kostel-kde-strechou-prorustaly-brizy-20180917.html

Radost dětem

01

V zářijovém čísle občasníku Regent (č.3/2018) vyšly dva články o činnosti OSOTRu, doplněné fotografií kostela Všech svatých v Boněnově a pozvánkou na den otevřených dveří v Boněnově. V prvním příspěvku poděkoval předseda Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu všem, kteří se podíleli na přípravě Dne plného her pro děti a zároveň zval na další akce OSOTRu. Druhý příspěvek se podrobněji věnuje výše zmíněnému Dni plnému her. Přečíst si je lze ZDE (str. 5 a 6). Oba příspěvky také přetiskujeme níže.

 

Dodejme ještě, že členům OSOTRu na konání Dne plného her sponzorsky přispěl městys Chodová Planá, rodinný pivovar Chodovar, firma Roberta Gálise a dobrovolnými příspěvky také mnozí návštěvníci akce.

 

 

*     *     *     *     *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Z pozice předsedy Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu mohu hodnotit uplynulý čtvrtrok jako sice náročný až hektický, ale také velmi úspěšný. Opět se nám podařilo uspořádat o posledním srpnovém víkendu oblíbený den plný her pro děti. V této souvislosti bych rád poděkoval všem dobrovolníkům a dárcům či sponzorům (z řad OSOTRu i mimo něj), díky nimž jsme i letos vše zvládli, aniž bychom od dětí museli vybírat účastnický poplatek. Myslím, že největší odměnou pro všechny byly spokojené úsměvy dětí, jimž jsme snad aspoň trochu zpříjemnili jejich loučení s prázdninami.

 

Zdárně také pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově, v němž už postupně vybavujeme interiér. Letošní den otevřených dveří v Boněnově bude asi pro mnohé velmi příjemným překvapením. Za deset let, kdy kostel patří OSOTRu, se podařilo skutečně mnoho. Ostatně přijďte se sami přesvědčit v sobotu 15. září, široký program s prohlídkou kostela začíná ve 14 hodin, pro zájemce jsme zajistili i dopravu autobusem do Boněnova i zpět do Chodové Plané, autobus zastavuje také v Plané, Výškově a Michalových horách.

 

V polovině prosince se pak letos uskuteční ještě tradiční vánoční výstava rukodělných výrobků a uměleckých řemesel, takže bude opět možnost nejen pro potěchu srdce, ale také pro výběr vánočních dárků. Kdo má zájem s námi vystavovat, nechť se, prosím, ozve na tel.č. 605291923 (Diana Gálisová).

Robert Gális, předseda OSOTR

 

 

Radost dětem

 

Poslední srpnovou sobotu, jak už se stalo zvykem, uspořádal Občanský spolek pro obnovu tepeského regionu (OSOTR) další den plný her pro děti. Malé návštěvníky a případně i jejich dospělý doprovod opět očekávala jednotlivá stanoviště se zábavnými úkoly a soutěžemi. Jako obvykle byla velkou atrakcí jízda na ponících a na kárách a také střelnice málokdy osiřela. A i letos přijelo z Popletova Popletené divadlo, tentokrát s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký aneb Opuštěný princ (mladý kralevic tentokrát princeznu skutečně musel vysvobodit sám).

 

Vše se letos opět odehrávalo v areálu nového zámku. U vyzdobeného vstupu se děti přihlásily a pak už vyrazily za plněním úkolů a za razítky do svých soutěžních kartiček. Na konci děti čekalo zasloužené občerstvení.

 

Velké poděkování za zdar akce patří všem dobrovolníkům, kteří pro děti připravili zájímavý program, především hlavním organizátorkám z OSOTRu Dianě a Blance Gálisovým. Dík patří také všem dárcům a sponzorům, zvl. firmě Robert Gális, která mj. pravidelně zajišťuje jízdu na kárách. Velmi příjemné bylo, že i letos se do příprav kromě členů OSOTRu zapojili i další nadšenci, ktěří také docela a prostě chtěli udělat dětem radost a zpříjemnit jim jinak asi ne úplně radostné loučení s prázdninami. Poděkování patří samozřejmě i drobným dárcům, kteří jako vždy pomohli svými dobrovolnými příspěvku pokrýt část nákladů na celou akci.

 

 

 

.

Velikonoční výstava přinesla i operní árie

03

O velikonoční výstavě OSOTRu informoval redaktor Tachovského deníku Antonín Hříbal. Jeho příspěvek z 19. března 2018 si lze přečíst na stránkách tohoto listu. Tam si lze prohlédnout i velmi zajímavou fotogalerii. Celý text (ovšem bez fotografií) naleznete také níže.

 

*     *     *     *     *

 

Velikonoční výstava přinesla i operní árie

 

Chodová Planá – Děti základní školy v Drmoulu se loučily se zimou a vítaly jaro.

Pod vedením učitelky Zdeny Hurtové vystoupily ve více než hodinovém pásmu písní a tanců při Velikonoční výstavě konané v kulturním domě v Chodové Plané. Zazněly tradiční lidové písně opěvující příchod jara, děti vynesly Moranu, symbol zimy a z jeviště se neslo i „Byla zima mezi náma, ale už je za horama.“

Operní árie zazpívala v přestávce talentovaná dívka Anna Gálisová z Chodové Plané, žačka školy Hornická v Tachově spolu s Gabrielou Líškovou.

Místní děti z chodovoplánské základní školy připravily řadu rukodělných výrobků, které prezentovaly na výstavě organizované Občanským spolkem pro obnovu tepelského regionu.

"Krom školy zde vystavují regionální umělci a řemeslníci výrobky z přírodních materiálů. Navíc byla dnešní akce obohacena tím, že jsme tu měli výrobky z bavlny a malou dětskou dílničku. Také tu byla ukázka zdobení dřevěných rámů zlatem,“ sdělila Deníku za organizátory Diana Gálisová. Výstava byla i prodejní a návštěvníkům nabízela například látkové i proutěné výrobky nebo svíčky ze včelího vosku či medovinu.

 

 

.

Vánoční výstavu zpestřilo vystoupení dětí i pěvecký výkon Anny Gálisové

14

O vánoční výstavě v Chodové Plané informoval redaktor Tachovského deníku Antonín Hříbal. Jeho článek z 10. prosince 2017 si lze přečíst ZDE. V něm si lze prohlédnout i zajímavou fotogalerii a video. Celý text (bez fotografií) naleznete také níže:

 

 

Vánoční výstavu zpestřilo vystoupení dětí i pěvecký výkon Anny Gálisové

 

Chodová Planá. Betlémy, svíčky, ozdoby, andělé a mnohé další rukodělné výrobky zaplnily v pátek a v sobotu stoly v přísálí chodovoplánského kulturního domu.


Tradiční vánoční výstavu uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu Tepelského regionu (OSOTR). K vidění byly vánoční dekorace vytvořené místními dětmi, žáky několika škol a také dospělými. V sobotu odpoledne vystoupily děti školy v Drmoulu s připraveným téměř hodinovým pásmem písniček a říkánek na vánoční a biblické téma, kterému odpovídalo i stylové oblečení a dlouhotrvající závěrečný divácký potlesk. Svůj talent a pěvecký um předvedla teprve dvanáctiletá Anna Gálisová, která zpívala operní árie starých mistrů. Rozhovor s talentovanou zpěvačkou najdete v některém z příštích vydání Tachovského deníku.


Pořádající občanské sdružení se také stará o obnovu kostela v Boněnově. Návštěvníci vánoční výstavy měli také možnost přispět na tuto památku.

 

.
 

Zpátky do minulosti

13

Den plný her pro děti se letos uskutečnil opět na samém konci prázdnin - v sobotu 26. srpna 2017. Pro děti (zúčastnilo se jich letos 130!) i jejich dospělý doprovod byly připraveny zábavné a zároveň i poučné soutěže a hry. Letošní ročník se uskutečnil pod názvem Zpátky do minulosti.

 

Vše se odehrávalo na nádvoří zámku v Chodové Plané. Děti - menší se svými rodiči, větší i bez nich - čekala řada soutěží i jiných zajímavostí. Největší zájem byl zřejmě o jízdu na kárách a na sekačce, podobný úspěch měla také jízda na ponících. Ani letos nechyběla střelnice a pohádkové loutkové divadlo, kde se děti třeba dozvěděly, proč nemáme v Chodové Plané zoologickou zahradu.

 

Jako vždy velkým překvapením byla pro děti jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly. Duchové předvedli dětem několik zajímavých chcemických pokusů, potom následovala střelba z luku na draka, u indiánů se děti vyzkoušely plížení, chytání ryb a nechyběl ani poznávací kviz o životě indiánů. Jiné otázky čekaly na děti u princezen, cesta pokračovala ke květinovým vílám, následovalo skákání v pytlích a pevnou ruku a trpělivost si děti procvičily při střelbě ze vzduchovky.

 

Po absolvování trasy čekaly na děti hezké ceny a občerstvení. Celý den mile svítilo sluníčko, jež dalo rychle zapomenout na ranní silný déšť či noční bouřku. V celém areálu panovala pohoda, takže mnozí strávili v okolí zámku třeba celé dopoledne či odpoledne, někteří dopolední návštěvníci se dokonce přišli podívat ještě i po obědě.

 

Velké poděkování patří všem organizátorům, zvláště Dianě a Blance Gálisovým. Velmi potěšující je fakt, že o přípravu a provoz jednotlivých stanovišť se nezasloužili pouze členové OSOTRu, ale i letos se přidali také další nadšenci, kteří prostě rádi dělají radost dětem, a jsou ochotni tomu věnovat svůj čas i prostředky. Velké poděkování patří také firmám, které pomohly při uskutečnění celé akce - rodinnému pivovaru Chodovar a firmě Robert Gális. Dík patří i drobným přispěvatelům - podařilo se tak uhradit celou polovinu režijních nákladů!

 

Snímky ze dne plného her naleznete ve fotogalerii. Podívat se lze také na krátké video.

 

 

.

Záchrana kostela je v půlce

11

O dnu otevřených dveří v Boněnově informoval čtenáře Tachovského deníku dne 2. listopadu 2015 redaktor Jindřich Sýkora v obsáhlém článku, k němuž připojil i několik fotografií a jímavé video (krátký umělecký dokument) Antonína Hříbala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Práce na kostele v Boněnově zdárně pokračují

04

V Regentu č.3/2014 (červnové číslo) vyšly dva články o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. V prvním se A. Moravec věnuje postupu prací při obnově kostela Všech svatých v Boněnově, především stavbě kůru. Druhý příspěvek je pozvánkou na den plný her i další akce sdružení. Přečíst si je lze ZDE (str. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

.

OSOTR v roce 2014

30

V březnovém čísle občasníku Regent (č.1/2014) vyšel vedle pozvánky na velikonoční výstavu článek A. Moravce o připravovaných akcích Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu v roce 2014. Přečíst si jej lze ZDE (str. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Vánoční výstava

26

V posledním čísle Regentu v r. 2013 (prosinec, č.4/2013) vyšla celostránková pozvánka na Vánoční výstavu ručních prací. Výstavu uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu jako obvykle ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané. Pozvánku si lze prohlédnout ZDE (str. 15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Léto v pracovním hávu

01

Zářijové číslo Regentu (č.3/2013) přineslo zajímavý příspěvek věnovaný především brigádám v Boněnově při obnově kostela Všech svatých. Zároveň chodovoplánský občasník přinesl i pozvánku na den plný her pro děti. Článek A. Moravce si lze přečíst ZDE (str. 4 a 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Z činnosti OSOTR

24

Červnové číslo Regentu (č.2/2013) přineslo tři články o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Autoři se v nich věnují brigádám v Boněnově, přednášce PhDr. R. Malého a přípravám na den plný her pro děti. Tyto příspěvky si lze přečíst ZDE (str. 5 a 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Z činnosti spolků a sdružení

02

V březnovém čísle r. 2013 občasníku Regent (č.1/2013) vyšly dva články věnované činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Příspěvky se věnují velikonoční výstavě, zajímavým přednáškám PhDr. B. Hlaváčka a Z. Procházky a také obnově kostela v Boněnově. Články si lze přečíst ZDE (str. 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

OSOTR - pokračujeme v obnově

07

V prosincovém čísle chodovoplánského občasníku REGENT (č.4/2012) vyšly dva články věnované činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR). První je věnován obnově kostela Všech svatých v Boněnově (položení hydroizolace) a druhý vánoční výstavě rukodělných předmětů. Oba články si lze přečíst ZDE (stránky 7 a 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Chodová Planá se už chystá na Vánoce

19

O vánoční výstavě v Chodové Plané informoval redaktor Tachovského deníku Josef Holek. Jeho článek z 26. listopadu 2012 si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Z činnosti spolků a sdružení

02

Chodovoplánský občasník REGENT otiskl v září 2012 dva články týkající se činnosti Občanského sdružení pro obnovu regionu. V prvém popisuje předseda OSOTR Aleš Moravec především pokračování prací na obnově kostela Všech svatých v Boněnově, druhý se týká srpnové Cesty kolem světa (dne plného her pro děti).

Oba články si lze přečíst ZDE (strany 6 a 7).

 

 

 

 

 

 

 

.

Občanská sdružení na Tachovsku opravují zdevastované kostely

12

V srpnu 2012 vyšel v Tachovském deníku článek věnovaný záchraně kostelů na Tachovsku, mj. se v něm také hovoří o obnově kostela Všech svatých v Boněnově, resp. o činnosti našeho Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Nás může zvláště těšit, že na titulním snímku, pořízeném šéfredaktorem Tachovského deníku Jiřím Kohoutem, se nachází právě boněnovský kostel. Článek i se zmíněným snímkem lze nalézt ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Cesta kolem světa

dd_01

Milovníku literatury při přečtení názvu tohoto článku přijde na mysl nejspíše Jules Verne a jeho slavný román. Naše Cesta kolem světa však netrvala osmdesát dní, a uskutečnila se v parku a na nádvoří zámku v Chodové Plané v sobotu 18. srpna 2012. A nenapsal ji slavný francouzský prozaik, nýbrž pro děti uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu. Ale o dobrodružství nebyla nouze ani u nás v Chodové Plané.

Děti, většinou doprovázené svými rodiči či jinými příbuznými, u vstupu do parku dostaly karty v podobě jízdenky a vydaly se na cestu kolem světa. Čekaly je nejrůznější úkoly i zajímavý kvíz a v cíli pak milá odměna.

Cesta kolem světa zavedla děti nejprve do Ruska, kde si úspěšně ozkoušely vystřihování květin podle šablony. Mnohé se pak vydaly před zámek zajezdit si na šlapacích kárách. Zde bylo rušno až do odpoledne a neodolal ani nejeden tatínek. Trasa malé cestovatele pak zavedla mezi indiány do Severní Ameriky a pak se hned přenesli do Austrálie, kde si ozkoušeli střelbu na terč. Následovaly Spojené státy americké, kontinenty se tedy jen míhaly před očima. A slalom s pinpongovým míčkem i nápaditý kvíz daly také zabrat. Cesta pak pokračovala přes Japonsko, Španělsko a Skotsko, kde se chodilo na chůdách a sestřelovaly plechovky, na Havaj (nebo, chcete-li, Hawaii či Sandwichovy ostrovy), tam se zase pilně rybařilo. Na posledním stanovišti děti už z dálky vítal nefalšovaný Mexičan. Po zodpovězení ne vždy lehkých otázek už děti zavedla cesta přes Polsko na Ostrov pokladů, tj. do cíle jejich náročného putování.

V cíli děti čekala nejen princezna, ale také občerstvení a drobné odměny za úspěšné absolvování Cesty kolem světa. I letos nechyběli místní hasiči, kteří všem zájemcům rádi ukázali svou pečlivě udržovanou techniku, především hasičské auto s kompletním vybavením.

Příjemná, ač pro pořadatele značně náročná sobotní Cesta kolem světa se vydařila jak vzhledem k příznivému počasí, tak zásluhou řady sponzorů, kteří akci podpořili. Poděkování tedy patří Rodinnému pivovaru Chodovar, Autodopravě Brož, Karlu Bendovi (Zemní a výkopové práce), Josefu Kovácsovi (Auto Kovács), Luboši Hlačíkovi, pekárně Penam a stříbrské firmě Ehrmann. A také ovšem „lovci Pampalinimu“, který ledaskomu málem vyrazil dech, když obešel všechna stanoviště, kde rozdával pořadatelům na občerstvení jablka a broskve. Udělat radost těm, kteří se snaží potěšit druhé - skutečně hezká myšlenka.

 

 

.

Velikonoční výstava a dvě přednášky

04

V chodovoplánském Regentu vyšel  v červnu 2012 článek o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Zmíněna byla velikonoční výstava a dvě přednášky - PhDr. Borise Hlaváčka a Zdeňka Procházky, věnované situaci v Severní Koreji a zaniklý obcím Plánska. Článek si lze přečíst ZDE (strana 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Výstava s vánoční tématikou láká stále více návštěvníků

05

O vánoční výstavě 2011 v Chodové Plané informovala na internetových stránkách Tachovského deníku redaktorka Marie Podzimková.

Článek si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Setkání pod klenbami

20

O Setkání pod klenbami (pochod z Lestkova přes Michalovy Hory do Boněnova a den otevřených dveří v Boněnově) podrobně informoval občasník Chodové Plané REGENT v prosincovém čísle r. 2011. Článek si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Co plánuje sdružení s kostelem v Boněnově

02_srpen

Velmi podrobně o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu informoval 5. listopadu 2011 šéfredaktor Tachovského deníku Jiří Kohout. Článek si lze přečíst ZDE. Článek je doplněn i fotogalerií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Obnovu kostela oslaví pochodem

03_srpen

O blížícím se dnu otevřených dveří a pochodu z Lestkova do Boněnova informoval již 18. října 2011 Tachovský deník. Článek redaktora Václava Šimka si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Slavnosti jablek

02

Letošní Slavnosti jablek na Krasíkově, konané v sobotu 1. 10. 2011, přivítaly rekordní počet návštěvníků. Až čtyři tisíce účastníků zavítaly v sobotu na vrch Krasíkov nedaleko Konstantinových Lázní, kde se již podeváté konaly Slavnosti jablek. Pořadatelem byl Mikroregion Konstantinolázeňsko ve spolupráci s MAS Český západ, obcí Kokašice, OS Plzeňská dráha a Pomozme si sami. Pro návštěvníky byl na slavnostech připraven bohatý program.

Hlavní událostí byl jarmark, na kterém byly k dostání regionální výrobky s certifikátem Místní výrobek ze západu Čech. Tento certifikát byl letos slavnostně udělen dalším dvaceti řemeslníkům, kteří jsou tímto oprávněni používat značku Místní výrobek ze západu Čech. Tento certifikát byl udělen mimo jiné i člence našeho Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu Jiřině Račákové, která si vysloužila toto ocenění za své skvělé domácí perníky. Návštěvníci Slavnosti jablek mohli nejenom tyto perníky, ale i jiné výrobky zhlédnout nebo zakoupit ve stánku našeho sdružení, účastnícího se i letos těchto slavností. Mimo jiné jsme měli u našeho stánku připravené dětmi oblíbené navlékání korálků, ze kterých si mohly připravit náhrdelníky, náramky a náušnice podle své fantazie. Děti se nenechaly dvakrát pobízet a houf malých zájemců se rozptýlil až krátce před koncem slavností.

Pestrý kulturní program zahrnoval vystoupení žonglérské skupiny MixTrix, loutkové představení Tři přadleny divadla Tichý jelen, ale také divadelní představení žáků místních základních škol Čtyři podkovy na motivy pověsti o kostelu sv. Anny Samotřetí v Pňovanech. Již tradičně zahrál soubor historické hudby Cavalla z Kladrub a irská kapela Poitín, kterou letos doplnila Lidová muzika z Chrástu u Plzně.

Součástí programu byla také výstava Vlídná nádraží a soutěž o nejchutnější a nejhezčí jablečný štrúdl. Pro děti bylo připraveno několik výtvarných dílen, ve kterých si mohly vyzkoušet malování voskem, origami, potisk triček a tašek nebo malování na sklo.

Příští, jubilejní 10. ročník se uskuteční opět první říjnovou sobotu, tj. 6. 10. 2012.

 

.
 

Pohádková země

detsky-den---6

V sobotu 6. srpna 2011 pořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu prázdninový den plný her v Zámeckém parku v Chodové Plané. Děti ve vstupní bráně obdržely klíč od Pohádkové země a vydaly se na cestu za pohádkovými bytostmi.
U vodníka chytaly rybičky, u perníkové chaloupky na ně čekaly ježibaby, doktor Skřítek Hrášek seznamoval děti s medicínou a Krakonoš s obrázky svých zvířátek. Rumcajs s Mankou učili děti poznávat houby, Karkulka měla připravený košík pro babičku, u Popelky se přebíral hrách a čočka, Sněhurka čekala s diamanty a Zlatovláska s korálky. Kromě toho bylo potřeba splnit různé jiné úkoly. Navíc si mohly děti, ale i dospělí zastřílet ze vzduchovky na připravené terče. Kuchtík přichystal opečené buřtíky, koblížky, ovoce a pití. Před cílem čekali ještě hasiči se svým autem, které si bylo možno prohlédnout.
Na konec přišlo překvapení – královna Pohádkové země se svým pokladem, ze kterého všechny obdarovala.
Her se zúčastnilo 111 dětí (s nimi i řada rodičů) a jejich spokojené a zářící tvářičky byly tou nejlepší odměnou všem. Doufejme, že se prázdninové dny plné her u nás v Chodové Plané ujmou a že i příští ročník bude mít tak hojnou účast jako ten letošní.
Občanské sdružení velmi děkuje všem sponzorům a pomocníkům, bez kterých by nebylo možné hry uspořádat v takovém rozsahu.
 

Sponzoři

 

peněžní dary
Karel Benda
Luboš Hlačík
Petr Schneiderwinkl

 

věcné dary
Chodovar, s. r. o., Chodová Planá
Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce Drmoul
Hellmich – zelenina, s. r. o., Mar. Lázně
Bytový textil Vanesa Mar. Lázně
Keramika Müller Mar. Lázně
Penam, a. s.
Česká pošta, s. p., Planá u Mar. Lázní
Léčivé byliny a přírodní produkty Mariánské Lázně

 

poskytnuta sleva
Lucie Sůvová, papírnictví, Mariánské Lázně
Řeznictví Drmoul

 

další pomocníci (nečleni OSOTR)
Ctirad Hirš, starosta obce Chodová Planá
Hasiči Chodová Planá
Akciová společnost Chodová Planá
manželé Nejedlých
Hana Dvorská

 

 

.

Velikonoční výstava v Drmoulu 2011

vel_vys_2010

O velikonoční výstavě pořádané společně Občanským sdružením pro obnovu tepelského regionu a Klubem žen v Drmoulu informovala 11. dubna 2011 redaktorka Chebského deníku Jana Bežáková. Článek si lze přečíst ZDE.

O výstavě infomoval krátce také Drmoulský zpravodaj (duben 2011, roč. XVII, č. 1).

 

 

 

 

 

 

 

.

Tachovsko je doslova poseto kamennými památkami

0529_prochazka_denik_clanek_solo_denik_clanek_solo

Hned 23. ledna 2011 informoval (a velmi podrobně!) o přednášce nakladatele a historika Zdeňka Procházky (na snímku) v Chodové Plané redaktor Tachovského deníku Antonín Hříbal.

Skutečně fundovaný článek lze nalézt ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Sdružení děkuje za spolupráci

van_vyst_2009

Pod tímto názvem zveřejnil v Tachovském deníku článek o vánoční výstavě v roce 2010 redaktor Jiří Kohout. Můžeme si tam přečíst především vyjádření předsedy Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu Aleše Moravce.

Článek i s fotografií, kterou pořídil redaktor Antonín Hříbal, lze nalézt ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

.

Znovuzrozené kostely: Boněnov

k2

V roce 2009 vysílal Český rozhlas seriál Znovuzrozené kostely. Jeden z dílů byl věnován kostelu Všech svatých v Boněnově. Přepis rozhovoru redaktora Petra Vaďury s tehdejším předsedou OSOTR Petrem Dudarcem si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na výstavě byly vidět stovky velikonočních nápadů

vel_vyst_2009

O velikonoční výstavě, uspořádané v Chodové Plané v roce 2009, informoval v Tachovském deníku jeho šéfredaktor Jiří Kohout. Ani u tohoto článku nechybí v internetovém vydání rozsáhlá fotogalerie.

Článek si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Chtějí opravit kostel Všech svatých

cisteni_kostela_21

Snahy o záchranu a obnovu kostela Všech svatých v Boněnově si všiml již v únoru 2009 Tachovský deník. Článek redaktora Josefa Holka, který pořídil rozhovor s tehdejším předsedou OSOTR Petrem Dudarcem, si lze přečíst ZDE.

Potěšující je, že mnohé záměry z roku 2009 jsou dnes (2011) už skutečností.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Na výstavu ručních prací přišli návštěvníci za inspirací

1314389216van_vyst_2009_2

Již o první vánoční výstavě ručních prací, uspořádané OSOTR v prosinci 2008, obšírně referoval Tachovský deník. V článku redaktora Antonína Hříbala nechybí ani rozsáhlá fotogalerie.

Celý článek si lze přečíst ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Za výstavou stojí obnova tradice ručních řemesel

vel_vys_2008_prvni

O zcela první výstavě, kterou Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu uspořádalo v březnu 2008, informoval Tachovský deník. Článek redaktora Antonína Hříbala si lze přečíst ZDE. Tamtéž je možné si také prohlédnout fotogalerii, pořízenou Tachovským deníkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Pozvánky na rozmanité akce OSOTRu

03

V zářijovém REGENTu (č. 4/2014) vyšly tři pozvánky na zajímavé akce pořádané OSOTRem. V první řadě to byla přednáška prvního českého velvyslance ČR v Bělorusku JUDr. Ing. Jiří Karase