Radost dětem

30

V zářijovém čísle občasníku Regent (č.3/2018) vyšly dva články o činnosti OSOTRu, doplněné fotografií kostela Všech svatých v Boněnově a pozvánkou na den otevřených dveří v Boněnově. V prvním příspěvku poděkoval předseda Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu všem, kteří se podíleli na přípravě Dne plného her pro děti a zároveň zval na další akce OSOTRu. Druhý příspěvek se podrobněji věnuje výše zmíněnému Dni plnému her. Přečíst si je lze ZDE (str. 5 a 6). Oba příspěvky také přetiskujeme níže.

 

Dodejme ještě, že členům OSOTRu na konání Dne plného her sponzorsky přispěl městys Chodová Planá, rodinný pivovar Chodovar, firma Roberta Gálise a dobrovolnými příspěvky také mnozí návštěvníci akce.

 

 

*     *     *     *     *

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Z pozice předsedy Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu mohu hodnotit uplynulý čtvrtrok jako sice náročný až hektický, ale také velmi úspěšný. Opět se nám podařilo uspořádat o posledním srpnovém víkendu oblíbený den plný her pro děti. V této souvislosti bych rád poděkoval všem dobrovolníkům a dárcům či sponzorům (z řad OSOTRu i mimo něj), díky nimž jsme i letos vše zvládli, aniž bychom od dětí museli vybírat účastnický poplatek. Myslím, že největší odměnou pro všechny byly spokojené úsměvy dětí, jimž jsme snad aspoň trochu zpříjemnili jejich loučení s prázdninami.

 

Zdárně také pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově, v němž už postupně vybavujeme interiér. Letošní den otevřených dveří v Boněnově bude asi pro mnohé velmi příjemným překvapením. Za deset let, kdy kostel patří OSOTRu, se podařilo skutečně mnoho. Ostatně přijďte se sami přesvědčit v sobotu 15. září, široký program s prohlídkou kostela začíná ve 14 hodin, pro zájemce jsme zajistili i dopravu autobusem do Boněnova i zpět do Chodové Plané, autobus zastavuje také v Plané, Výškově a Michalových horách.

 

V polovině prosince se pak letos uskuteční ještě tradiční vánoční výstava rukodělných výrobků a uměleckých řemesel, takže bude opět možnost nejen pro potěchu srdce, ale také pro výběr vánočních dárků. Kdo má zájem s námi vystavovat, nechť se, prosím, ozve na tel.č. 605291923 (Diana Gálisová).

Robert Gális, předseda OSOTR

 

 

Radost dětem

 

Poslední srpnovou sobotu, jak už se stalo zvykem, uspořádal Občanský spolek pro obnovu tepeského regionu (OSOTR) další den plný her pro děti. Malé návštěvníky a případně i jejich dospělý doprovod opět očekávala jednotlivá stanoviště se zábavnými úkoly a soutěžemi. Jako obvykle byla velkou atrakcí jízda na ponících a na kárách a také střelnice málokdy osiřela. A i letos přijelo z Popletova Popletené divadlo, tentokrát s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký aneb Opuštěný princ (mladý kralevic tentokrát princeznu skutečně musel vysvobodit sám).

 

Vše se letos opět odehrávalo v areálu nového zámku. U vyzdobeného vstupu se děti přihlásily a pak už vyrazily za plněním úkolů a za razítky do svých soutěžních kartiček. Na konci děti čekalo zasloužené občerstvení.

 

Velké poděkování za zdar akce patří všem dobrovolníkům, kteří pro děti připravili zájímavý program, především hlavním organizátorkám z OSOTRu Dianě a Blance Gálisovým. Dík patří také všem dárcům a sponzorům, zvl. firmě Robert Gális, která mj. pravidelně zajišťuje jízdu na kárách. Velmi příjemné bylo, že i letos se do příprav kromě členů OSOTRu zapojili i další nadšenci, ktěří také docela a prostě chtěli udělat dětem radost a zpříjemnit jim jinak asi ne úplně radostné loučení s prázdninami. Poděkování patří samozřejmě i drobným dárcům, kteří jako vždy pomohli svými dobrovolnými příspěvku pokrýt část nákladů na celou akci.