Setkání pod klenbami

19

O Setkání pod klenbami (pochod z Lestkova přes Michalovy Hory do Boněnova a den otevřených dveří v Boněnově) podrobně informoval občasník Chodové Plané REGENT v prosincovém čísle r. 2011. Článek si lze přečíst ZDE. Celý text (bez fotografií) naleznete také níže.

 

 

*      *      *      *       *

 

 

Setkání pod klenbami


 

V sobotu 29. října 2011 uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu ve spolupráci s MAS Český Západ v Boněnově Den otevřených dveří a pochod po památkách regionu. Více než třicet účastníků pochodu se sešlo v Lestkově. Akce byla zahájena prohlídkou kostela sv. Prokopa. Jak připomněla předsedkyně MAS Český Západ Miroslava Válová, v roce 1993 se zřítila střecha kostela i s klenbami, zachován zůstal jen presbytář. Zásluhou několika nadšenců ze sdružení Pomozme si sa mi byla po několika letech alespoň vyčištěna loď kostela a následně opravena střecha kostelní věže.


 

Z Lestkova zamířili účastníci Setkání pod klenbami přes Hostíčkov do Michalových hor. Zde si mohli účastníci prohlédnout kostel sv. Michaela Archanděla, který je přece jen v lepším stavu než lestkovský či boněnovský, ačkoli i on je v podstatě v havarijním stavu, a také loni znovu instalovanou sochu sv. Josefa u schodů na místní hřbitov. Smutné je, že hodinový stroj, jenž prošel náročnou opravou, se stal po pouhém roce obětí bezohledných zlodějů.


 

Další a již poslední zastávkou účastníků pochodu byl Boněnov. Nejprve se všichni shromáždili u boněnovské kaple Korunování P. Marie (pův. Nejsvětější Trojice), která byla postavena v 1. pol. 18. století zřejmě podle plánů Jana Blažeje Santiniho. O její obnově, jež by měla být letos zásluhou obce i poskytnuté dotace dokončena, promluvil starosta Chodové Plané Ctirad Hirš.


 

Jakmile dorazili účastníci pochodu k boněnovskému kostelu Všech svatých, mohl začít Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti dokončení základních záchranných prací. Loni se podařilo zastřešit celý objekt, letos byly obnoveny klenby a alespoň provizorně zajištěna okna. Zastřešení kostela i obnovení třetí klenby bylo spolufinancováno Evropskou unií skrze Státní zemědělský intervenční fond. Realizace tohoto projektu byla podpořena Místní akční skupinou Český Západ - Místní partnerství v rámci strategického plánu LEADER.


 

Všechny přítomné, tj. přes 150 účastníků, přivítal v kostele předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu Aleš Moravec. Zúčastnění si vyslechli informace o činnosti sdružení, o historii Boněnova a kostela Všech svatých i o pracích na jeho obnově. Velmi působivé bylo porovnání fotografií kostela před zahájením obnovy a dnes. Působivá byla i jen několik let stará vyjádření odborníků, která citoval jeden z členů občanského sdružení. „Bohužel v dohledné době zřejmě nelze očekávat záchranu této zajímavé stavby,“ napsal nedávno Pavel Frýda. „Zánik kostela je otázkou času,“ píše se na stránkách Dominanty – ohrožené památky. V časopise Hamelika (2001) bychom se mohli zase dočíst: „V současné době je (kostel) v ruině, bez naděje na záchranu.“ „Kostel je neopravitelný a bez naděje na financování,“ psal Plánský měsíčník v roce 2007. Všechny tyto neblahé předpovědi, jakkoli tehdy velmi reálné, se naštěstí nenaplnily. Díky úsilí a obětavosti členů občanského sdružení i všech dárců, kteří na záchranu kostela v Boněnově přispěli.


 

V závěru zmiňme slova historika Zdeňka Procházky: „Ačkoliv boněnovský kostel není pro svoji poměrně pozdní stavbu považován za historicky cenný, je důležité jej zachovat pro jeho architektonickou hodnotu, která je v tomto regionu nezastupitelná.“ Doufejme, že se občanskému sdružení tento cíl podaří naplňovat i v budoucnosti.