Regent č. 1/2021

V březnovém čísle REGENTu vyšel příspěvek předsedy OSOTR Petra Dudarce, v němž zmínil především svého zemřelého předchůdce Roberta Gálise, ale věnoval se i pokračování činnosti spolku, zvl. obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Text si lze přečíst i níže.

 

 

*        *        *        *        * 

 

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU

 

Když se v květnu 2017 stal Robert Gális předsedou OSOTRu, ani ve snu by mne nenapadlo, že právě on, kdo s takovou obětavostí toho pro obnovu boněnovského kostela Všech svatých tolik vykonal, bude prvním, s kým se jeho blízcí budou v boněnovském kostele loučit. A také mi ani na mysl nepřišlo, že bych ho mohl po třech letech v čele spolku vystřídat, a za tak smutných okolností. Těžko dnes někdo spočítá ty hodiny a hodiny, které věnoval Robert Gális činnosti spolku, přestože měl ještě další dvě zaměstnání. Nestěžoval si a ani členům spolku nepřipomínal, co všechno musel udělat a zařídit. A jeví se to skoro až jako neuvěřitelné, že měsíc před tím, než byl upoután na lůžko (a dva měsíce před smrtí), ještě organizoval loňský den plný her pro děti, skládal a nakládal či přivážel a odvážel vše potřebné a zařizoval nespočet tzv. maličkostí, bez nichž by se taková akce nemohla uskutečnit. Tenkrát mu byla radost zračící se v dětských očích naposledy odměnou za to, co všechno v rámci spolku konal.

 

Činnost OSOTRu ovšem musí pokračovat dál, ostatně to cítím i jako závazek vůči svému předchůdci. V současné složité situaci ovšem řadu aktivit spolku uskutečnit nelze. Loni neproběhla tradiční vánoční výstava a stejný osud postihne i tu letošní velikonoční. Doufáme, že se nám podaří uspořádat koncem prázdnin opět den plný her pro děti, tedy jakési loučení s prázdninami. Pomýšlíme take na uspořádání dne otevřených dveří či na uspořádání koncertu, ale uskutečnění těchto akcí není jen v našich rukou, navíc bude po smrti mého předchůdce cokoli uspořádat obtížnější a náročnější.

 

Na každý pád pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Loni byl mj. dokončen a instalován také čtvrtý (poslední) oltářní obraz, podívat se na něj můžete v Regentu na fotografii. Dokončené jsou také práce na oltářní mřížce, ale stále toho zbývá mnoho, co je potřeba vykonat. Přednostně bychom chtěli dokončit hlavní oltář (obložení dřevem). Kromě obnovy interiéru tu zůstává řada náročných prací: vnější omítky, obnova věže včetně jejího zastřešení (místo současného provizorního) atd. - Zde musím samozřejmě poděkovat všem laskavým dárcům jak z řad členů spolku, tak těm ostatním, díky nimž práce v Boněnově mohou pokračovat.

 

Aktuální informace o činnosti OSOTRu a jeho akcích lze stále nalézt na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).