Co plánuje sdružení

Co plánuje sdružení s kostelem v Boněnově

01

Velmi podrobně o činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu informoval 5. listopadu 2011 šéfredaktor Tachovského deníku Jiří Kohout. Článek si lze přečíst ZDE. Článek je doplněn i fotogalerií. Text uvádíme také níže.

 

*       *      *       *      *

 

Co plánuje sdružení s kostelem v Boněnově

 

Boněnov – Devastace kostela Všech svatých v Boněnově byla díky snaze Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu zastavena. Sdružení se v minulých letech podařilo sehnat prostředky na nezbytné opravy a po zastřešení objektu se podařilo zastavit jeho zkázu vlivem přírodních podmínek.

 

Jak Deník informoval předseda sdružení Aleš Moravec, stavba bude na zimní měsíce zakonzervována. „V kostele zbývá ještě hodně práce, je třeba opravit podlahy, okna, elektroinstalaci, fasády a podobně. Pro pokračování rekonstrukce je však nutno sehnat dostatečné množství peněz, které se budeme snažit získat z Evropských fondů ve spolupráci s MAS Český Západ a oslovením veřejnosti a dárců,” uvedl Deníku Moravec.

 


Důležitá je opěrná zeď

 

„Sdružení má za cíl pokračovat v rámci finančních možností na obnově objektu nejprve z hlediska stavební rekonstrukce. Nejožehavějším problémem je oprava opěrné zdi za kostelem, která je v havarijním stavu a již ze značné části zřícená do koryta potoku a k sousedům do zahrady. Tato opěrná zeď je i důležitá z hlediska statiky kostela, protože drží obrovskou masu zeminy, na které objekt stojí. Předpokládaná cena opravy je odhadnuta na jeden a půl až dva miliony korun,” dodal předseda sdružení.

 

Po rekonstrukci opěrné zdi a vnitřku objektu, by navázalo restaurování interiéru na dostupné umělecké rovině, aby tak podle sdružení došlo k maximálnímu přiblížení ke stavu, v jakém se kostel nacházel v době před devastací. „V souvislosti s touto představou vyhledává sdružení již v současné době s náležitým předstihem příslušné odborníky v umělecké sféře, kteří by byli schopni a ochotni se podílet na tvorbě vnitřního vybavení, jež by odpovídalo stavebnímu slohu a době, kdy byl kostel postaven, nikoli tedy ultramoderním či postmoderním kreacím,” vysvětlil Aleš Moravec.

 


Kostel bude sloužit všem

 

Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu převzalo zbytky kostela do svého vlastnictví v roce 2008. Po přípravných pracích se roku 2010 opravilo zastřešení objektu včetně jeho věže. „Na obnovu střechy obdrželo sdružení z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci ve výši 1,6 milionu korun a na obnovu klenby má přislíbeno 341 tisíc korun z téhož fondu. Další zhruba 1,5 milionu věnovali malí i velcí dárci. Zároveň v rámci možností přispěli i svou prací,” uvedl předseda.

 

Obnovený kostel v Boněnově má sloužit veřejnosti, tedy obyvatelům, rekreantům i turistům. Proto sdružení počítá sdružení mimo jiné s tématickými výstavami výtvarných umělců, případně s koncerty duchovní hudby. „V příštím roce bychom chtěli navázat na letošní setkání pod klenbami a již máme na příští rok předjednaný vánoční koncert. I v době mimo uvažovaných kulturních akcí by měla být umožněna prohlídka kostela v co největším rozsahu, což však závisí na zajištění dostatečného dohledu k ochraně před případným poškozením nebo krádeží,” řekl dále Moravec s tím, že taková je zatím obecná, ale zároveň i reálná představa členů sdružení o využití kostela v Boněnově po jeho obnově. „Tím však předmětný záměr není vyčerpán, jeho další rozvíjení bude záviset na tom, do jaké míry se členům sdružení podaří vyvolat odpovídající zájem především místních obyvatel. Obnovená památka by měla být zároveň i inspirací pro vlastníky tamějších usedlostí pracovat na jejich zvelebení,” doplnil předseda.

 

Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu vzniklo v roce 2007 s cílem podílet se na záchraně historických památek, oživení společenského života a vytvoření příznivého životního prostředí pro obyvatele Tepelska, Plánska a okolních oblastí. Sdružení pořádá výstavy rukodělných prací, účastní se kulturních a přírodopisných akcí pořádaných MAS Český západ, uspořádalo kulturně-historické a literární přednášky.

 

Kostel Všech svatých v Boněnově, který sdružení vlastní, je novorenesanční stavba ze 70. let 19. století. Kostel začal po roce 1990 rychle propadat zkáze (zřícení jedné z kleneb, další silně narušené, v interiéru zůstaly pouze holé stěny). Hrozila dokonce jeho demolice.