OSOTR v roce 2014

26

V březnovém čísle občasníku Regent (č.1/2014) vyšel vedle pozvánky na velikonoční výstavu článek A. Moravce o připravovaných akcích Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu v roce 2014. Přečíst si jej lze ZDE (str. 5). Text (ovšem bez obrazových příloh) přetiskujeme také níže.

 

 

*      *      *      *      *

 

 

Občanské sdružené pro obnovu tepelského regionu i na letošní rok připravuje řadu akcí. A samozřejmě (a zdárně!) pokračuje v obnově kostela Všech svatých v Boněnově.

 

Po loňském položení izolace a vybetonování podlah (za obětavost a vytrvalost patří všem zúčastněným velký dík, vždyť brigády se konaly od dubna do října téměř každou sobotu) připravujeme obnovu kůru a dokončení oprav kamenných prvků. Doufejme, že letos budeme moci opět pozvat nejen štědré dárce, ale i širokou veřejnost k prohlídcě interiéru kostela v rámci podzimního dne otevřených dveří, aby každý na vlastní oči mohl spatřit, jak boněnovský kostel zase rozkvétá do původní krásy.

 

 

4. a 5. dubna 2014 se uskuteční tradiční velikonoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel, připravujeme na ni pro návštěvníky opět řadu překvapení. Při té příležitosti nabízíme všem, kteří mají šikovné ruce a zajímavé nápady, výstavní prostor. Výstava se uskuteční jako obvykle v Kulturním domě v Chodové Plané a pořádáme ji opět ve spolupráci s místní základní školou.

 

 

I na letošní rok připravujeme zajímavé přednášky - podrobnosti jsou zveřejňovány mj. na stránkách našeho sdružení (osotr.cz) a městyse (chodovaplana.cz). A děti se jako obvykle mohou těšit na přelom srpna a září - na den plný her.