Z činnosti spolků a sdružení

0529_prochazka_denik_clanek_solo_denik_clanek_solo

V březnovém čísle r. 2013 občasníku Regent (č.1/2013) vyšly dva články věnované činnosti Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu. Příspěvky se věnují velikonoční výstavě, zajímavým přednáškám PhDr. B. Hlaváčka a Z. Procházky a také obnově kostela v Boněnově. Články si lze přečíst ZDE (str. 8).

 

 

*      *      *       *       *

 

 

Velikonoční výstava a dvě přednášky


Během března až května 2012 uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu několik zajímavých, hojně navštívených akcí. 9. a 10. března se ve spolupráci s místní základní školou uskutečnila již po páté velikonoční výstava ručních prací. Letos ji zhlédlo asi 350 návštěvníků. Poděkování patří jak hlavní organizátorce Jiřině Račákové, tak všem ostatním členům (či spíše členkám) sdružení i jeho spolupracovníkům (či spíše spolupracovnicím), kteří se o konání výstavy zasloužili.


V dubnu a květnu se uskutečnily dvě fascinující přednášky. Ta první byla věnována Severní Koreji. PhDr. Boris Hlaváček patří k nemnoha lidem, kteří měli možnost tuto izolovanou zemi navštívit. A to, co říkal, mnohdy až vyráželo dech. Před návštěvníky přednášky se rozvíjel absurdní orwellovský svět. Svět zbavený těch nejzákladnějších lidských vztahů, svět ranních organizovaných rozcviček (nejprve pro ženy a pak pro muže), svět uprostřed davu izolovaných lidí spěchajících do práce a zase z ní, přesně dle pokynu Strany a jejího Vůdce. Svět výstavních domů, v nichž nikdo nežije, širokých silnic, po nichž téměř nikdo nejezdí, svět liduprázdných, zřejmě „vzorových“ vesnic. Pohled do odlidštěného světa ještě umocnila řada diapozitivů, pořízených nikoli bez vážného rizika.


O měsíc později do Chodové Plané zavítal již po druhé známý regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka. Téma zaniklých obcí Plánska přilákalo ještě hojnější návštěvu než dubnová přednáška. Nabitý sál mohl poslouchat neobyčejně fundované vyprávění o zaniklých obcích v našem regionu, i v tomto případě bylo vše dokumentováno hojným obrazovým materiálem - mapkami, plány a fotografiemi. Řadu materiálů získal Z. Procházka pečlivým zkoumáním archivů. Mnozí využili příležitosti a pořídili si i některou ze zajímavých publikací z produkce Nakladatelství Českého lesa.


OSOTR samozřejmě nezapomíná ani na kostel Všech svatých v Boněnově. Koncem dubna se uskutečnila další brigáda přímo v Boněnově. V současné době se připravují další práce a zpracovává se projekt na odstranění vlhkosti, aby bylo možné následovně obnovit podlahy a také fasádu kostela. Velký dík v tomto směru patří členům výboru a zvláště předsedovi sdružení Aleši Moravcovi.


Letošní Pohádkový den pro děti připravuje sdružení předběžně na začátek září, bližší informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách občanského sdružení (osotr.cz).

 

 

*      *      *      *      *

 

 

Pozvánka na výstavu, přednášky i na brigádu


Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) připravuje pro věřejnost i letos řadu zajímavých akcí. Na jaře to bude - jako vždy ve spolupráci s místní základní školou - především tradiční výstava rukodělných předmětů, která se ovšem netradičně uskuteční až po (letos časných) velikonočních svátcích, takže tentokrát nepůjde o výstavu velikonoční, nýbrž jarní. Návštěvníci se mohou jako vždy těšit na velké množství vystavovatelů i na řemeslné dílny. I letos chystáme opět řadu překvapení. Jarní výstavu lze navštívít 12. a 13. dubna 2013 (v pátek a sobotu), vždy od 10.00 do 18.00. Srdečně zveme!


Zřejmě v dubnu začnou také další brigády v boněnovském kostele Všech svatých. Doufáme, že i letos přijdou podpořit členy OSOTR také místní občané. Po loňském podřezu kostela a vytvoření hydroizolace máme letos v plánu (zatímco budou vysychat zdi kostela) položit v celém kostele dlažbu. Bude to znamenat samozřejmě vynaložení značných finančních prostředků i namáhavé práce. Pevně doufáme, že se i letos podaří přiblížit při obnově kostela ke kýženému cíli. Jakoukoli pomoc při této činnosti naše občanské sdružení vřele uvítá. Termíny brigád budou s dostečným předstihem zveřejněny - např. na našich internetových stránkách (osotr.cz) či na stránkách Chodové Plané.


Finančně lze podpořit letošní etapu obnovy kostela příspěvkěm na konto našeho sdružení (0809448379/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol 3481301).


Letos chceme také pokračovat v pořádání přednášek pro veřejnost. I jejich termíny budou včas zveřejněny (první by se měla konat 11. května v Chodové Plané). Doufáme, že se nám podaří navázat na úspěšné loňské přednášky a že i letos se setkají s velkým zájmem veřejnosti.


Aleš Moravec