Znovuzrozené kostely

Znovuzrozené kostely: Boněnov

07

V roce 2009 vysílal Český rozhlas seriál Znovuzrozené kostely. Jeden z dílů byl věnován kostelu Všech svatých v Boněnově. Přepis rozhovoru redaktora Petra Vaďury s tehdejším předsedou OSOTR Petrem Dudarcem si lze přečíst ZDE. Celý text (bez fotografií) naleznete také níže.

 

 

*      *      *      *      *

 

 

Znovuzrozené kostely: Boněnov

 

Jedním z pozitivních jevů na mnoha místech českého venkova je snaha místních obyvatel zachránit zdevastované svatostánky. Takovým případem je obec Boněnov a tamní kostel Všech svatých. Postavil jej v roce 1878 stavitel Kraus. V roce 1989 se v důsledku zanedbané údržby zřítilo klenební pole nad kruchtou. Během následujících let devastace postupovala natolik, že se zdála být oprava nemožná. I tento kostel však povstává postupně z trosek.

 

Boněnov patří k nejzapadlejším vesnicím Plánska. Přitom je jednou z nejstarších. První zmínky o této vsi jsou už z roku 1360. Náhodný návštěvník však získává dojem, jakoby zde válka skončila teprve nedávno. Z obce, která se v roce 1930 skládala z 54 usedlostí, zbylo jen torzo. 30 objektů bylo po druhé světové válce srovnáno se zemí. Z 268 obyvatel jich zde dnes žije necelých 80. Zkázu obce korunuje troska kostela Všech svatých. Donedávna se zdálo, že tato ruina je neopravitelná. Ovšem zablýsklo se na lepší časy. Jdeme se tedy podívat dovnitř, do kostela. Nad námi se částečně klene klenba a částečně se modrá obloha. V kostele na nás už čeká pan Petr Dudarec.

 

Vy jste se nesmířil s tím, že kostel v Boněnově spadne?

"Rozhodně ne. Nechali jsme se inspirovat ostatními sdruženími, která fungují déle než naše sdružení; jmenuje se Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu."

 

Kostel vypadal neopravitelný a především, vzhledem k tomu, že je poměrně mladý a nemá až takovou historickou hodnotu, se zdálo zbytečné s ním cokoli dělat.

"Nám to jedno nebylo, protože takovéto sakrální stavby jsou v podstatě dominanty těch obcí. A jestliže by se takový kostel zřítil, tak tato obec, přestože byla jednou z nejbohatších v tomto kraji - tady byli statkáři, kteří měli dost rozsáhlé polnosti, stáda hovězího dobytka, a i z jejich financí se budoval tento kostel - když by tento kostel tady nebyl, tak ta obec ztrácí na zajímavosti; už takto vypadá dost vybydleně."

 

Kostel stál 37 952 zlatých. Kolik bude stát ta oprava dnes a kdo to vůbec dá dohromady?

"Cílovou částku nemáme vyčíslenou. Samozřejmě, bude to asi dost závratná výše, ale momentálně naší prioritou je to zastřešit, což by se mělo podařit pravděpodobně na jaře příštího roku. Měli jsme to štěstí, že jsme v tomto roce získali dotaci od Místní akční skupiny (Český západ - místní partnerství). Pak se budou sbírat další finance a bude se pokračovat."

 

Koukám, tady je díra ještě i v této klenbě...

"Tato část kostela je nejnebezpečnější, protože to klenební pole je narušené tím, že už je tam opravdu díra až do nebe, a podle vyjádření statika není známa minuta, kdy se může zřítit."

 

Ve zbytcích oken jsou zbytky vitráží...

"Ty vitráže musely být nádherné, údajně také na jednotlivých vitrážích se podíleli místní obyvatelé."

 

Ty už ale asi nikdo neobnoví...

"My je chceme obnovit, chceme kostel dát do původního stavu. Máme k tomu k dispozici jen málo dobových fotografií, které jsme získali od sudetských Němců, kteří ještě dnes žijí. Takže se budeme přibližovat tomu reálu, který tady byl, ale chtěli bychom, aby to vypadalo co nejvěrohodněji."