Zpátky do minulosti

08

Den plný her pro děti se letos uskutečnil opět na samém konci prázdnin - v sobotu 26. srpna 2017. Pro děti (zúčastnilo se jich letos 130!) i jejich dospělý doprovod byly připraveny zábavné a zároveň i poučné soutěže a hry. Letošní ročník se uskutečnil pod názvem Zpátky do minulosti.

 

Vše se odehrávalo na nádvoří zámku v Chodové Plané. Děti - menší se svými rodiči, větší i bez nich - čekala řada soutěží i jiných zajímavostí. Největší zájem byl zřejmě o jízdu na kárách a na sekačce, podobný úspěch měla také jízda na ponících. Ani letos nechyběla střelnice a pohádkové loutkové divadlo, kde se děti třeba dozvěděly, proč nemáme v Chodové Plané zoologickou zahradu.

 

Jako vždy velkým překvapením byla pro děti jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly. Duchové předvedli dětem několik zajímavých chcemických pokusů, potom následovala střelba z luku na draka, u indiánů se děti vyzkoušely plížení, chytání ryb a nechyběl ani poznávací kviz o životě indiánů. Jiné otázky čekaly na děti u princezen, cesta pokračovala ke květinovým vílám, následovalo skákání v pytlích a pevnou ruku a trpělivost si děti procvičily při střelbě ze vzduchovky.

 

Po absolvování trasy čekaly na děti hezké ceny a občerstvení. Celý den mile svítilo sluníčko, jež dalo rychle zapomenout na ranní silný déšť či noční bouřku. V celém areálu panovala pohoda, takže mnozí strávili v okolí zámku třeba celé dopoledne či odpoledne, někteří dopolední návštěvníci se dokonce přišli podívat ještě i po obědě.

 

Velké poděkování patří všem organizátorům, zvláště Dianě a Blance Gálisovým. Velmi potěšující je fakt, že o přípravu a provoz jednotlivých stanovišť se nezasloužili pouze členové OSOTRu, ale i letos se přidali také další nadšenci, kteří prostě rádi dělají radost dětem, a jsou ochotni tomu věnovat svůj čas i prostředky. Velké poděkování patří také firmám, které pomohly při uskutečnění celé akce - rodinnému pivovaru Chodovar a firmě Robert Gális. Dík patří i drobným přispěvatelům - podařilo se tak uhradit celou polovinu režijních nákladů!

 

Snímky ze dne plného her naleznete ve fotogalerii. Podívat se lze také na krátké video.