2021

Uskutečněné akce OSOTR v roce 2021

5. června
výroční členská schůze OSOTR (termín posunut o týden z důvodu mimořádných opatření vlády)